Aktuell kommentar - vecka 44/06

 

 

Landskrona

Det som hänt i Landskrona - att Sverigedemokraterna fick mer än 22% av rösterna - borde ju kunna fungera som en väckarklocka för redaktörer och journalister i Sverige. Är det någon del av verkligheten, som de har missat?

Det är frågan som de borde ställa sig. Så tycks dock inte bli fallet.

Tvärtom, går man nu in för att läxa upp de medborgare som "röstat fel", skandalisera staden Landskrona och skrämma väljarna till att vid nästa val rösta mer politiskt korrekt.

På detta kan ges två grova exempel: radioprogrammet "Vår Grundade Mening" i förra veckan och tidningen Expressen, med sin "granskande" artikelserie om Landskrona.


1. Vår Grundade Mening

De teser som drevs av radioprogrammet var:

a) Alla invandrare är inte våldsbrottslingar.

b) Uppmärksammande av invandarbrottslighet gör att många svenskar tittar snett på invandrare i allmänhet, vilket gör att oskyldiga mår dåligt.

c) Det finns även enskilda svenskar som är brottsaktiva.

d) Bara ett litet antal landskronabor har själva drabbats av våldsbrott.

Vad säga om detta?

Samtliga påståenden är förmodligen sanna, åtminstone i någon mån.

Vad som kvarstår är att:

• många landskronabor känner en fysisk otrygghet

• detta är nte helt gripet ur luften, det förekommer en gatubrottslighet (rån/misshandel)

• denna har på kort tid fördubblats - från 30 till 60 fall per år (enligt uppgifter i radioprorammet)

• förövarna är påfallande ofta unga män med utländsk bakgrund - här finns en mycket kraftig överrepresentation (precis som i Malmö och andra städer)

Alltså:

1. Även om få personligen har drabbats av gatuvåld är det betydligt fler som känner någon i sin bekantskapskrets som har drabbats. Man upplever därför en risk av att själv kunna drabbas framöver.Det handlar om en delvis verklig hotbild.

Detta skapar en känsla av otrygghet och det begränsar mångas rörelsefrihet - man undviker stadskärnan kvällstid.

2. Detta gatuvåld har koppling till den snabba invandring som skett till Landskrona under det senaste decenniet.

Alla invandrare behöver inte vara brottsliga och alla svenskar behöver inte vara direkta brottsoffer för att ett problem ska föreligga!

Förutom hotbilden och våldet i sig finns i botten en annan faktor.

De som hotar är "flyktingar" eller barn till sådana - i varje fall officiellt handlar det om att vi har givit dessa personer skydd. Och sedan lönar de oss med dessa attityder och ett sådant beteende! Detta upplevs - med all rätt - som mycket stötande av många svenskar.

När radioprogrammet lyfter fram enskilda invandrares påstådda obehag över att vara illa sedda, istället för att bry sig om de många svenskarnas betydligt allvarligare situation, då säger det något journalisternas människosyn. De må tala mycket om "alla människors lika värde", men de menar det inte.

För övrigt borde de invandrare i Landskrona som störs av dåligt anseende vara de mest bestämda i krav på åtgärder mot de kriminella som gjort staden otrygg och därigenom framkallar detta dåliga anseende för invandrare.


2. Expressen

Kvällstidningen Expressen avslutade sin artikelserie om Landskrona med en ledarartikel, "SKVALLRETS SEGER" den 11/10 -06. Där skriver man:

"Det som hände i Landskrona är en sedelärande historia om grupphysteri och intolerans. Vi kan lära en hel del av den, vilket de som har följt Expressens granskande serie de senaste dagana, inser.

Det är en berättelse om en stad där löst struntprat, skvaller och myter har fått fäste."

"Visst finns det brottslighet i Landskrona, som överallt annars, men den har gått ner, inte upp, på senare år. 2004 anmäldes 7282 brott, 2005 var det 6315. Brottsligheten 2005 var till yttermera visso lägre än år 2000.

Sådana fakta borde ha kunnat stilla känslorna i Landskrona, tycker man."

Expressen gör tre grupper ansvariga för den enligt tidingen oriktiga verklighetsbild som landskronaborna fått: Polisen, lokaltidningen Landskrona-Posten och Sverigedemokraterna. Således:

"Både polisen och medierna bör rikta blickarna inåt och rätta till det som gick så fel. Den lärdom politiker måste dra är att fördomar mot invandrare, vare sig de sprids av främlingsfientliga partier eller växer ur folkdjupet, måste tas på allvar. Dock inte i den meningen att skvaller och okunnighet stryks medhårs,.."

"Nej, politikerna måste säga ifrån, bjuda motstånd, ge faktagrundade motbilder."

Se där, Expressen och Blågula frågor har en gemensam utgångpunkt: vi ska basera våra resonemang och ståndpunkter på fakta!

Men ändå hamnar vi så olika. Hur är det möjligt?

För det första. Ett frågetecken kan sättas för huruvida en nedgång av anmäld brottslighet motsvaras av en nedgång i den verkliga brottsligheten. Anmälningsbenägenheten kan ju ha sjunkit. Så kan bli fallet om rättssystemet inte fungerar, om den man anmäls ändå inte tas fast och blir fälld, eller om ett fällande resulterar att man själv blir allvarligt hotad.

För det andra. Det är skillnad på brott och brott. Även om den totala brottsligheten faktiskt har gått ned, så hindrar det inte att vissa brott ändå har ökat. Antag att bakom nedgången ligger färre cykelstölder, färre rödljuskörningar och färre bidragsbedrägerier. För den skull behöver inte antalet gaturån och misshandelsfall, hot och övergrepp i rättssak, ha minskat.

För det tredje. Bilden blir säkerhet en annan om man går tillbaka längre i tiden, och gör en jämförelse med år 1990, 1980 eller än tidigare. I Sverige som helhet har exempelvis antalet rån ökat 20-faldigt sedan 1950-talet.

För det fjärde. Antag - för resonemangets skull - att antalet våldsbrott i Landskrona skule ha halverats under det senaste decenniet. Antag att istället för 100 misshandelsfall per år så har vi bara 50. Skulle det betyda att något problem inte längre föreligger?

Det beror på hur man ser det.

Och hur man ser det beror på vilken människosyn man har.

Menar man att varje människoliv är okränkbart, då måse man rimligen se det som att här föreligger ett 50-faldigt problem. Varje år. Därför att varje misshandlad och kränkt människa är en misshandlad människa för mycket.

Emellanåt redovisas ju vilket helvete som enskilda individer kan få gå igenom, pga av först misshandeln, sedan den rättsliga kvarnen och i samband med detta ytterligare hot och lidande.

Och det är inte som i amerikanska filmer, att den som fått ta emot ett dussintal hårda slag och sparkar sedan kan resa sig, borsta av sig och fortsätta oberörd. I verkligheten kan människor bli skadade för livet, både fysiskt och mentalt.


SAMMANFATTNINGSVIS kan konstateras att Expressen har helt rätt - utifrån sina förutsättningar. Med den människosyn som tidningen har, med den avsaknad av empati som karaktäriserar dess skribenter, med den utgångspunkten att vanliga svenskars liv har noll värde, blir tidningens ståndpunkt rimlig.

Om Expressens redaktörer och "granskande" journalister själva hade bott i invandrartäta områden skulle möjligen denna människosyn ha varit en annan.

Men i så fall vore de inte anställda på Expressen.


 Se vidare:

Eftertankar

Hantering av opposition

Sverige behöver en opposition!