Aktuell kommentar - vecka 3/06

 

 

Polis med trovärdighet

Förra veckans kommentar handlade om en polis som avancerade i en kometkarriär. Denna veckas kommentar ska handla om en polis som istället fick sparken: Bengt Lindström i Malmö.

Orsaken uppges vara ett "rasistiskt mejl" som denne polis våren 2005 sänt till en kommunpolitiker, Ilmar Reepalu. Där krävde Lindström att Reepalu skulle dra in sitt "gigantiska understöd till alla jävla blattar i Rosengård". Han använde även formuleringen "kriminelle Mohammed i Rosengård", och lät det framgå att han hatade Reepalu och hans parti.

Bakgrunden till mejlet var att 98-årig svensk inte fick den hjälp med sitt boende som han behövde av kommunen, resurser saknades. Bengt Lindström ställde detta i kontrast mot hur resurser finns i andra sammanhang, och var upprörd.

Ett e-postmeddelande till en politiker är i princip offentligt. Reepalu hade i och för sig inte behövt göra meddelandet känt, men så skedde. Och det ledde till åtal, för "hets mot folkgrupp". Lindström frikändes dock i domstolen. Man trodde på hans försäkran att han inte insett att hans uttalande i mejlet kunde jämställas med ett uttalande i TV.

Bengt Lindström friades således från brottsmisstankar. Ändå blir han nu avskedad. Inte prickad. Inte straffad med löneavdrag. Inte omplacerad. Nej, avskedad. Varför?

Den officiella motiveringen, från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd, lyder att Lindströms åsikter skadar polisens trovärdighet.

Bakom beslutet står också länspolismästaren i Skåne, Anders Danielsson: - Mejlen är dels respektlösa mot våra folkvalda politiker, men innehåller också nedsättande ord om invandrare.

Polisfacket dömer däremot ut beslutet.


När ansvarsnämnden talar om "trovärdighet" blir frågan: trovärdighet inför vem?

Säkerligen har Bengt Lindström föga trovärdighet hos politiskt korrekta personer ur medelklassen som själva lever på tryggt avstånd från de problem som Malmö-poliser ständigt möter i sin vardag. Väsentligt annorlunda ställer det sig däremot för de osynliggjorda svenskar och de utsatta grupper, för vilka Lindström tagit parti.

Visserligen skedde det i ordvändningar som inte blev särskilt eleganta, men ordvalet borde betyda mindre än den sakliga innebörden. Vad Lindström i sak skrev var ju bara:

1.

Den aktuelle 98-åringen, liksom många andra äldre svenskar, får inte den hjälp de behöver.

2.

Till andra ändamål finns det pengar, inte minst till brottslingar.

3.

En hel del av dessa brottslingar har utländsk bakgrund.

4.

Det är upprörande att 98-åringen inte får hjälp.

5.

Socialdemokraterna är ett avskyvärt parti.

Det första tre punkterna är närmast konstateranden av ovedersägliga fakta.

De sista två punkterna uttrycker åsikter. Åtminstone åsikten under punkt 4 kan förmodligen de flesta svenskar instämma i. Även åsikten under punkt 5 kan alltfler nu dela - efter först Bunkeflostrandsåtalet, sedan åtgärderna mot Bengt Lindström.

Ordet "blatte" används inte av BGF, men det är inte mer nedsättande än att det t ex frekvent förekommer i den pk-hyllade tidningen "Gringo".

Nej, om Bengt Lindströms agerande påverkat polisens trovärdighet hos den svenska allmänheten så har det varit i starkt positiv riktning. Här har vi myndighetsföreträdare som säger ifrån om orättvisor. En polis som är engagerad och bryr sig om vanliga människors tillvaro, en medborgare som inte är likgiltig och inte är feg!

Vad Sverige behöver är fler som bryr sig!


 Se vidare:

Kurdo Baksi, debattör

Låta bra - låta illa

Parti för svaga?

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt