Aktuell kommentar - vecka 13/05

 

 

Mördande humanitet

Goda intentioner räcker inte. Politik måste vara resultatinriktad. Först måste man då bestämma sig för på vems sida man står. Vems intressen vill man värna?

Ett drag av självförnekelse och bristande självbevarelsedrift genomsyrar det svenska samhället. Detta går igen i människors mentalitet, i mediaklimatet, hos myndigheter och hos politiker. Om detta tragiska förhållande kommer tyvärr allt tätare påminnelser.

 


I TV3:s "Efterlyst" den 24/3 -05 framträdde två flickor från Göteborg som vid nyår blivit grovt misshandlade med fjäderbatong av ett gäng afrikaner, den ena blev dessutom våldtagen. Afrikanerna hade kommit fram till dem när de väntade på en buss, och lyckats få dem att - frivilligt - följa med genom ett mörkt skogsparti.

Vanligen är det unga invandrare, och påfallande ofta just afrikaner, som står för särskilt råa fall av misshandel. Detta är dock inte alla medvetna om, då dels media försöker mörka om brottslingars etnicitet, dels kampanjerna mot "rasism och främlingsfientlighet" avlöser varandra. Om unga svenskor hade fått ta del av sanningen skulle de kunna göra en bättre riskbedömning och färre skulle behöva råka illa ut. De två Göteborgsflickorna skulle förmodligen aldrig ha följt med in i skogen.

I TV3-programmet gjorde en av flickorna den reflexionen att förövarna förmodligen inte förstått hur mycket de skadat henne och hennes kamrat. Det är nog inte där problemet ligger!

Problemet är att dessa (o)människor helt saknar empati, de bryr sig inte om hur mycket de skadar andra. Frågan är för dem ovidkommande. Det enda för dem relevanta är om de har kul tillsammans med sina kompisar och kan imponera på varandra.

En manifestation, för "Trygghet-Frihet", var planerad i Göteborg med anledning av överfallet. Den inställdes dock tills vidare, då Nationaldemokraterna hade manat till deltagande. Det må vara, att en sådana manifestation ska vara tvärpolitisk och inte utnyttjas av något enskilt parti. Invändningen mot ND var dock anmärkningsvärd: ND hade framhållit att förövarna var afrikaner.

En av flickorna kommenterade i "Efterlyst": hon skulle ha blivit "lika skadad" om de som utfört misshandeln varit etniska svenskar. Javisst! Men så var ju inte fallet, och detta var ingen tillfällighet. Etniska svenskar har spärrar, om det inte rör sig om rena psykfall.

Hur meningsfull blir en manifestation, om den inte får närma sig problemets kärna? Tror någon att dessa våldsmän tar intryck av att vi svenskar bara uttrycker våra sorg och oro? Mer troligt är att det bara ytterligare ökar deras - i viss mån berättigade - förakt för oss.

 


Ett annat fall gäller rånöverfallet på två andra flickor, i Jordbro i Stockholmsområdet, som "Efterlyst" också rapporterat om, den 17/3 -05:

"Amanda och hennes tjej-kompisar blev allvarligt misshandlade av killgänget. När Amanda låg ned fick hon flera sparkar i huvudet och i ansiktet och en av killarna stampade på hennes huvud.

- Jag vägrade ju släppa min jacka för den ville jag inte att dem skulle ta, så jag fick ju bara ännu mer sparkar, säger Amanda.

Amanda slogs och skrek för att komma undan och till slut släpade killarna henne över två vägbanor och fick på så sätt av henne jackan.

Samma kväll, bara en timme tidigare, blev två killar överfallna och rånade i närheten och signalementen på rånarna tyder på att det eventuellt kan vara samma gäng som utfört rånen i båda fallen."

"Sedan rånet har Amanda knappt gått hemifrån. Hon är rädd. Misshandeln gav henne en kraftig hjärnskakning, skador på tänderna och ena handen och en näsfraktur. Men Amanda hade tur i oturen. En av hennes väninnor fick en bestående hjärnskada av sparkarna.

-Polisen har ju sagt också att dem här killarna kan vara efter dig, så vi var tvungna att byta lås, berättar Amanda.

Amanda har dessutom blivit kontaktad av kompisar till några av dem misstänkta som under hot krävt att hon ska dra tillbaka anmälan, men Amanda låter sig inte skrämmas."

Det anmärkningsvärda här är, förutom råheten i misshandeln - så rå att en av flickorna får en bestående hjärnskada - att trakasserierna mot flickorna kan fortsätta efter dådet. Istället för att förövarna ska behöva gömma sig är det flickorna som blir jagade.

 


Ett tredje fall gäller en psyksjuk polack, Dariusz Ledzion.

Ur Aftonbladet den 22/3 -05:

"Den ansvariga ministern Ylva Johansson (s) ville i går inte tala om rymningarna och säkerheten på de psykiatriska klinikerna. Trots att var fjärde patient i rättspsykiatrin begår nya brott under vårdtiden.

Ylva Johansson (s) är vård- och äldreomsorgsminister. Därmed är hon högsta ansvariga politiker för hur rättspsykiatrin fungerar.
Eller inte fungerar. Enligt Socialstyrelsens utvärdering från 2004 är vården långt ifrån perfekt.

Mer än var fjärde patient, 27,9 procent, begår nya brott under vårdtiden. Mellan 1995 och 1999 begick patienterna sju mord, åtta dråp, nio fall av grov misshandel och 19 sexualbrott. "
  
"Anders Milton, regeringens psykiatrisamordnare, understryker att morddömda patienter inom rättspsykiatrin inte borde få kommunicera fritt med omvärlden.

- Som det är i dag får man inte ta ifrån dem deras telefoner eller internetuppkopplingar."

I namn av humanitet har en politik bedrivits, som resulterat i ett stort antal dråp eller mord, på oskyldiga människor. Är det då orimligt att betrakta de ansvariga för denna politik som mördare?

Ylva Johansson, vårdminister, kontaktas av media för ett uttalande. Är den förda politiken verkligen i första hand en vårdfråga? Är det inte statsministern och justitieministern som i detta fall borde uttala sig?

Dariusz Ledzion kom illegalt till Sverige i början av 1990-talet, greps och utvisades, men kom snart tillbaka. När han greps för våldtäkt 1997 visade det sig att hans dels begått en serie våldtäkter dessförinnan och dessutom på ett sjuk sadistiskt sätt mördat en kvinna i en skönhetssalong. Domen 1998 blev sluten psykiatrisk vård, för att sedan utvisas.

 


Varför ska Sverige kosta på vård åt en förbrytare som inte ens har rätt att vistas i Sverige och ska förpassas ut ur vårt land efter vården? Varför inte bara utvisa honom direkt, och försöka vidtaga åtgärder för att han inte ska lyckas återvända?

Eller kan lösningen ligga i att utlokalisera "vården" av kriminella utlänningar till kostnadseffektiva platser i t ex Baltikum? Förutom att i sig bli billigare skulle det kunna ha en avskräckande effekt, som snabbt skule minska antalet "vårdbehövande". Den som återvänder till Sverige, trots förbud - detta måste ingå i domen - skulle dömas på nytt och åter förpassas till sin vårdplats.

Den som fått svenskt medborgarskap kan inte utvisas. Detta talar för att med långt större restriktivtitet bevilja sådana. Ett högtidligt löfte om laglydighet bör ingå som en förutsättning. I de fall ett medborgarskap beviljats på felaktiga förutsättningar ska det kunna återkallas.

När ungdomar begår grova brott måste föräldrarna ta ett ansvar. Gör de inte detta måste någon form av sanktioner kunna vidtagas.

Beträffande invandring av afrikaner till Sverige finns ingen anledning att en sådan ska förekomma i större omfattning. De som är skyddsbehövande ska söka asyl i något annat afrikanskt land. Någon arbetskraftsinvandring har Sverige heller inte behov av, från vare sig Afrika eller andra områden Inte heller ska vi acceptera en så omfattande anhöriginvandring. Vill familjer återförenas ska det hellre ske i hemlandet.

 


 

 Se vidare:

Långväga gäster

Kampanjandets skörd

Kategorier

Utvisningsbeslut

Ylva Johansson