Kategorier

I Världen Idag den 23/3 -05 har Åke Sundström, nationalekonom och pensionerad ämbetsman, en kolumn under rubriken "MÖRDANDE VÄLVILJA". Han tar sin utgångspunkt i förslagen från Folkpartiets integrationsgrupp, om utvisning av vissa brottsliga utlänningar.

Ur artikeln:

"...från kulturvänstern, med sitt djupa förakt för hur 'vanligt folk' tänker, kommer förstås en störtflod av invektiv och personliga påhopp. För det värsta klavertrampet svarar regeringens integrationsutredare, professor Masoud Kamali, som skrivit att personer med invandrarbakgrund 'legitimerat sina rasistiska utspel med sitt utseende'.

Betydligt anständigare är Barbro Hedvall på DN:s ledarsida (3/3), men även hon har problem med logiken och tonfallen. Tidigare fp-krav, t ex om ordning och reda i skolan, gav 'raka besked och normer som gynnade de arbetsamma', erkänner hon, men nu har en gräns överskridits: 'Ett parti som haft individens frihet och rätt som utgångspunkt började resonera i kategorier; vi och dom, de infödda mot de inflyttade, de ordningsamma mot de avvikande'.

Men ursäkta, handlar inte all rättskipning om att 'resonera i kategorier', att skydda de ordningsamma mot de avvikande, knegarna mot busarna, de hederliga mot fuskarna? VILL MAN VÄRNA OM GATUFRIDEN, HEMFRIDEN OCH KVINNOFRIDEN MÅSTE MAN KUNNA STRAFFA FRIDSTÖRARNA.

En sann liberal borde snarare ställa den motsatta frågan: varför nöjer sig Rojas med så pass blygsamma krav? Vore inte nolltolerans en rimligare målsättning? Nog kan man begära att asylsökande visar sin uppskattning genom ett oklanderligt uppförande. På det privatmoraliska planet vet vi svaret: den gäst som tackar för mat och härbärge genom att på morgonkulan försvinna med familjesilvret, har naturligtvis ingen ny inbjudan att vänta. Samma etiska normer bör prägla politiken.

En striktare tillämpning av Rojas´princip leder till en radikal minskning av brottsligheten. Mycket få skulle utsätta sig för risken att återsändas. Omvänt gäller att PERSONER SOM ÄGNAR SIG ÅT BROTTSLIG VERKSAMHET OMÖJLIGEN KAN HA NÅGRA GILTIGA ASYLSKÄL (utom i de fall där grava psykiska störningar finns med i bilden).

Priset för vår kravlösa asylpolitik, som även haft kyrkans och kd:s stöd, är skrämmande högt. Många ungdomar har mördats, mångdubbelt fler har rånats, våldtagits eller misshandlats. Om tillnyktringen skett snabbare vore Fadime troligen vid liv i dag, men hennes far och bröder sedan länge utvisade. Och Sverige hade haft en utrikesminister med namnet Anna Lindh."

 


 

 Se vidare:

Kristna värden

Barnens bästa?

Dyra utvisningar

"Fuskutredningen"

Får pappa straffas?

Handfallet offer

 HD - ett hot mot rättssamhället?

Ingen utvisning

Statistik på utvisningsbeslut