Aktuell kommentar - vecka 11/05

 

 

Mångkultur i praktiken

Plötsligt hade två muslimer valts till ordföranden i socialdemokratins två viktigaste sidoorganisationer:

Ardalan Shekarabi för ungdomsförbundet

Nalin Pekgul för kvinnoförbundet.

Nu vet vi hur det gick.

 


Först ska framhållas, att när Ardalan fifflar, så fullföljer han en sedan länge upptrampad SSU-tradition. En moral av hederlighet må predikas för folket - en annan kultur tillämpas inom den egen organisationen och för påläggskalvarna till nomenklaturan.

Ur Dagens Nyheter den 13/3 -05:

"SSU-FIFFEL HÖJER BIDRAGEN

SSU fuskar med medlemsregistren. Tusentals medlemmar finns bara på papperet utan att betala medlemsavgifter. Så lurar SSU stat- och kommun dubbelt upp på hundratusentals kronor i bidrag - och SSU-högern behåller makten över förbundet."

 SSU har just presenterat sina senaste medlemssiffror:

"I en tid där ungdomarna ratar politiken, där SSU-klubbar går i graven, och där SSU 1-3-grundkurserna har svårt att locka deltagare, tycks plötsligt förbundets medlemmar öka med hela 5.400 från 2003-2004. Sammanlagt ska SSU-förbundet ha 29.137 medlemmar i dag.

Märkligt nog är det i stort sett bara högerdistrikten som ökar riktigt mycket."

DN har särskilt uppmärksammat Kalmardistriktet inom SSU:

"Det är SSU:s komplicerade sätt att ta betalt - och hemlighetsmakeri med årsredovisningar - som gör fusket möjligt. Ett sätt att upptäcka det är att jämföra hur mycket de 25 distrikten tar in i medlemsavgifter från sina föreningar, med hur mycket det betalar vidare till förbundet. Enligt den senaste årsrapporten har Kalmar betalat in 47.000 kronor i medlemsavgifter till förbundet. Samtidigt redovisar man bara 100 (!) kronor i medlemsintäkter. Ändå säger man sig samtidigt ha 1.255 betalande medlemmar."

Syftet med fusket är dock inte i första hand att tillskansa sig pengar, enligt DN. Pengar har SSU redan i överflöd:

"Även om trixandet med medlemsregistren ger hundratusentals kronor i bidrag till distrikten är det alltså inte i första hand att tillskansa sig pengar som är syftet med fusket. SSU är nämligen det utan jämförelse rikaste ungdomsförbundet, med tillgångar på omkring 100 miljoner kronor. Där finns också den numera riksbekanta verksamhetsutvecklingsfonden, med 25 miljoner kronor som förbundsledningen använt på lösa boliner, senast för den nuvarande förbundsordföranden Ardalan Shekarabis hemliga kampanjkonto, en skandal som briserade strax före jul.

De uppblåsta medlemssiffrorna är därför ett spel i kampen om makten. Medlemmar ger mandat som ger ombud till kongressen. Ombuden ger makt."

Det var i denna miljö som Ardalan Shekarabi kuppades in som ordförande. Han hade redan före invalet funnit sig väl tillrätta i mygelkulturen. Efter att hans oegentligheter avslöjats avfärdade han kritikerna inom SSU med att de redan före ordförandevalet varit motståndare till honom, deras kritik vägde därmed lätt. Fakta var tydligen ovidkommande.

 


Till Ardalan Shekarabis politiska initiativ - tillsammans med Nalin Pekgul - hör en DO-anmälan mot polisen, för dess arbete med att försöka förebygga våldsbrottslighet och rån. Från SSU:s egen webbsida:

"SSU och S-kvinnor anmäler polisen till DO

SSU och S-kvinnor anser att de metoder som den särskilda gänginsatsgruppen inom Södertörnspolisen i Stockholm använder sig av i förorterna är oacceptabla. Idag punktmarkerar Södertörnspolisen unga människor med utländsk bakgrund på ytterst diffusa grunder. Därför har vi idag anmält Södertörnspolisen till ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.

De områden som idag har problem med gängbildning och kriminalitet punktmarkeras av Södertörnspolisen där den 'särskilda gänginsatsgruppen' står i förgrunden. På ett systematiskt sätt använder sig denna grupp av metoder som handlar om att kontrollera befolkningen i utpekade områden. Dock är det inte alla människor som kontrolleras utan bara de som passar in på en diffus profil: Ung, har utländsk bakgrund och på något sätt beter sig 'misstänksamt' åt. "

Med Shekarabi-Pekguls logik borde polisen genomföra samma insats även i områden som Danderyd, även mot etniska svenskar, även mot äldre och även mot kvinnor. Så att ingen behövde känna sig utpekad eller diskriminerad.

Lättare vägde överväganden om effektivitet i brottsbekämpningen.

 


Muslimerna Ardalan Shekarabi och Nalin Pekgul fanns också med på ett upprop till Svenska Kyrkan 2004.

Ur SvD den 5/3 -04:

"KYRKOR BÖR VIGA HOMOSEXUELLA

Socialdemokraterna avser att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning, som ger även homosexuella rätt att ingå äktenskap. Om kyrkorna får behålla vigselrätten ska de rimligen tvingas att viga också homosexuella, anser s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul, SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi och 21 andra framträdande socialdemokrater."

Några synpunker på islams hållning till homosexuella har de veterligen inte fört fram.

 


DET SENASTE är Nalin Pekguls utspel i massmedia, om en förment rasism inom Socialdemokratiska kvinnoförbundet - en "rasism" som drabbat henne.

I sak rörde det sig om två moment:

1. Höga telefonräkningar till Turkiet, där man ställt frågor om dessa.

2. Anställningar på kansliet, där Pekgul agerat självsvåldigt.

Tidigare var det en självklar praxis att anställningsfrågor avgjordes i samråd, nu hade Pekgul som ordförande ensamt bestämt kring tre nyanställningar. De tre nyanställda hade samtliga utländsk bakgrund, tydligen var de också kurder alla tre. Detta väckte ett missnöje med Pekguls agerande.

I det läget valde hon att dels gå ut i media med saken, dels framställa missnöjet som utslag av "rasism". Både partiordförande Persson och partisekreterare Ulvskog tvingas framför TV-kamerorna att ge uttryck för sin bestörtning över denna "rasism" - även de förmodligen båda hade förstått vad det egentligen handlade om.

Den verkliga innebörden av Nalin Pekguls agerande är ju att hon som invandrare ska särbehandlas och stå över kritik, om än aldrig så sakligt motiverad.

Man kan undra över upprinnelsan bakom hennes agerande. Fanns det en förväntan från släkt och vänner bland kurderna att hon, på sin nya position, skulle gynna dem? Var hon själv ett offer, utan egentliga valmöjligheter?

I så fall talar erfarenheten för stor försiktighet i fortsättningen, med att välja in muslimer på centrala positioner. Möjligen har socialdemokraterna nu lärt sig den läxan.

 


 

 Se vidare:

Baksi och indianerna

Mod att kritisera


Asylmissbrukaren

Fiffel med pengar

Nyvald SSU-ordförande

Outhärdlig sanning?

Pågår islamisering av svensk socialdemokrati?

Vem är invandrare?

 Öppet brev för slutenhet