Aktuell kommentar - vecka 10/05

 

 

Mörkt förflutet - mörk nutid

 

Har Folkpartiet gjort upp med sitt MÖRKA FÖRFLUTNA?

Folkpartiet har nu lanserat flera förslag kring invandringspolitik och brottsbekämpning. I och för sig bra förslag - men vilken trovärdighet har de, när de kommer från Folkpartiet?

Ett stort frågetecken kan sättas för trovärdigheten, mot bakgrund av partiets mörka historia:

1. Demokratiskt sinnelag?

På valnatten 1991 reste sig fp-ledaren Bengt Westerberg ur soffan i TV-studion, när Ian Wachtmeister kom in. I protest. Detta markerar ett attitydskifte hos makthavarna. Tidigare var det självklart att låta alla komma till tals och att lyssna även på meningsmotståndare. Nu tolkades världen i ont och gott, svart och vitt, där som den bäste demokraten räknas den som visar det tydligaste föraktet gentemot opposition.

Under hela 1990-talet har invandringskritiska organisationer tvingats uppleva hur deras torgmöten saboteras genom organiserat oljud mm. Sverigedemokraterna har skrivit till Folkpartiet om dessa antidemokratiska övergrepp - utan att få svar. Tydligen ställer de sig likgiltiga.

2. Fp i regeringsställning

Efter valet -91 hamnade Folkpartiet i regeringsställning. Westerberg blev socialminister, Birgit Friggebo invandringsminister.

Som första åtgärd kastade man i papperskorgen en färdig s-proposition om flyktingpolitiken, som ändåt andats en del förnuft:

- "...varje land har ett ansvar för sina egna medborgare"

-"Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt."

-"Klarare distinktion bör göras mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande."

-"En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättslig skydd."

Under åren 1992-94 beviljades 172.000 permanenta uppehållstillstånd.

En överbudspolitik - ekonomiskt och socialt ansvarslös - är sedan vad Folkpartiet bedrivit även i opposition.

3. Citat

Några uttalanden av Mauricio Rojas:

"Det behövs ett politiskt ledarskap som kan samla folket kring ett mångetniskt och mångkulturellt Sverige."
tidningen Idag, 1993

"Nu måste regeringen... dra slutsatserna och förbereda oss för... en fortsatt omfattande invandring...".
Dagens Nyheter 1994

"Med avseende på Sveriges storlek och ekonomiska förutsättningar kan vi ta in runt 50 miljoner invandrare till, det skulle ge positiva ekonomiska effekter främst för glesbefolkade områden..."
tidskriften "Avräkningsnotan" 1995

4. Valet 2002

I valrörelsen 2002 nästan tredubblade Folkpartiet sitt röstetal. Den viktigaste förklaringen till detta var att partiet då signalerade en stramare linje i invandringspolitiken, genom kravet att man ska kunna tala och förstå svenska för att få svenskt medborgarskap.

Väl inne i riksdagen har dock initiativen från partiet i den frågan lyst med sin frånvaro.

VAL IGEN

Nu är det snart riksdagsval igen, och Folkpartiet lanserar nya förslag. Som att utländska medborgare vilka begår grova brott i Sverige skall utvisas.

Möjligen kommer Folkpartiet även denna gång att lyckas vinna röster på sitt krav.

Men är avsikten något mer, än att bara vinna röster? Har man någon avsikt att också försöka förverkliga kravet?

Till saken hör - och det bör envar observera, som kan tänka sig att lägga sin röst på Folkpartiet - att partiet inte ändrat sin grundläggande inställning:

PUT ska ges åt alla "apatiska" barn och deras familjer

Varje asylärende ska dras i domstol

Den omfattande invandringen från hela världen ska fortsätta

Sverige ska i grunden omvandlas, till ett "mångkulturellt" samhälle.

 


 

 Se vidare:

Danmark visar vägen

Utvisning av kriminella utlänningar?

Svenska för svenskar?


Danmark

Folkparti-länkar

Narti-länkar

Rojas-länkar

Sabuni-länkar

Bengt Westerberg:

Oärligt

På cykeltur med Westerberg

Ronny-Landin-priset

Ryktesspridare

Vänskapspris

Stoppa Westerberg!