Frågan är om det verkligen behövs någon ytterligare folkomröstning om flyktingpolitiken. Vi har ju redan haft en, och den har givit ett tydligt utslag.

Denna omröstning sker i och för sig inte genom att medborgarna lägger en valsedel i en urna. Nej, den sker genom medborgarnas val av handlingsalternativ i vardagen. Det är en omröstning som fortfarande pågår ­ det är en permanent folkomröstning om svensk invandrings- och flyktingpolitik.

Egentligen rör det sig om två olika folkomröstningar.

1. Boende.

Svenskar väljer, när de har möjlighet till det, att söka sig till bostadsområden där andelen invandrare är låg.

2. Skola

Föräldrar - svenska såväl som invandrade - försöker undvika att deras barn hamnar i en skola med hög andel invandrarbarn.

 


I båda omröstningar deltar även Bengt Westerberg. Hur använder han denna rösträtt?

Lägger han sin röst för en generös flyktingpolitik?