Aktuell kommentar - vecka 3/04

 

 

Vinden vänder?

Under lång tid har vi tyckt oss se tecken på att vinden skulle vända. Sakligt sett vore det ju rimligt att förvänta sig, med tanke på hur situationen i Sverige blivit alltmer absurd. Till sist måste väl även människor med inflytande reagera?

Gång på gång har dessa förhoppningar gäckats. Det har förefallit inte finnas någon gräns för hur långt makthavarna varit beredda att låta förfallet gå. Politiskt korrekthet har varit överordnad sunt förnuft och människors liv i Sverige.

Nu är ändå frågan om inte början till en verklig vindkantring kan skönjas.

Under hösten har Ulf Nilson i sin Expressenkolumn haft återkommande kanonader mot vansinnet. Både på debattsidor och ledarsidor har kritik riktats mot bärandet av religiös huvudduk i offentliga sammanhang. Mona Sahlins Kamali-fadäs har väckt forskarvärldens ilska. Aje Carlboms och andras rapporter om livet i Rosengård har tydliggjort situationen där. Vissa tidningar har nu frångått linjen att mörka om etnicitet hos förövarna vid aktuella brott. Tidningar som Sunt Förnuft, DSM och andra börjar skriva mer i klartext om invandringens konsekvenser.

Av stor betydelse är också utvecklingen i vår omvärld. Danmark visar s.a.s. vägen, men valresultaten i Norge, Schweiz och andra länder har också en inverkan.

DN Debatt har på ganska kort tid tagit in åtminstone fem kritiska inlägg. Det av Bo Södersten, om invandringens kostnader och invandrares bidragsberoende, genererade en serie insändare i frågan. Intressant med dessa var att ingen började med det annars så vanliga ursäktandet ("jag är inte rasist, men...") innan man kommer till sak i sin kritik.

I mitten av januari tar DN Debatt in ett inlägg från Dan Andersson från LO. Han varnar där för konsekvenserna av arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna.

Strax därpå skriver invandringsminister Barbro Holmberg på samma sida och presenterar ett 6-punktsprogram från regeringen, innefattande slopande av möjligheten till ny ansökan.

Samtidigt presenterar Ilmar Reepalu, kommunalråd (s) i Malmö, ett program som innefattar försök att minska inflyttningen av nya invandrare till Malmö. Han får stöd från Göran Johansson (s) i Göteborg.

Intressant är samtidigt begänsningarna. Såväl Holmberg som Reepalu argumenterar i termer av vad som bäst gagnar utlänningar och invandrare. Vad som kan ligga i svenskarnas intresse får inte sättas i fokus.

Detta är fortfarande tabu.

 


 

 Se vidare:

Begränsa 1 (LO)

Begränsa 2 (BH)

Begränsa 3 (IR)