Vinden vänder?

 

Ilmar Reepalu

Begränsa inflyttningen av invandrare till Malmö!

Ur Sydsvenskan, den 13/1 -04:

"Snart lägger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) fram ett femtiotal konkreta förslag om hur de stora ödesfrågorna i Malmö ska angripas. Några av förslagen på listan är att sätta upp kamerabevakning hela vägen från Centralstationen till Möllevångstorget och att kraftigt begränsa inflyttningen av nyanlända invandrare till Malmö.

Här är ytterligare några förslag som just nu diskuteras av Malmös ledande politiker:

Socialbidragstagare måste göra någon form av samhällstjänst för att få sina pengar. Exempelvis måste bidragstagarna hjälpa till ute på skolor, dagis eller föreningar.

Alla invandrarföräldrar i Malmö ska erbjudas en kurs om vilka krav och skyldigheter som gäller i den svenska skolan, och vilken värdegrund skolan bygger på.

Nya påföljder för unga brottslingar. Exempelvis att de måste tvätta bort klotter, eller hjälpa till att plantera om träd som de har förstört."

"...till den fjärde februari kommer en färdig lista med cirka femtio konkreta förslag, som kommunstyrelsen ska besluta om."

Från borgerligt håll i Malmö får Reepalu visst stöd:

- Ilmar Reepalu ska ha en väldig massa beröm. Han är den första socialdemokratiska ledaren som har gått ut och sagt att det finns problem i det samhälle som socialdemokraterna har byggt upp, säger Tore Robertsson (fp), som sitter i Malmös kommunstyrelse.

- Däremot är vi absolut emot att stoppa inflyttningen av invandrare till Malmö. Det är ovärdigt, tillägger Robertsson."

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna i Malmö tar skarpt avstånd från förslaget om minskning av invandringen till Malmö. Integrationsminister Mona Sahlin instämmer i kritiken.

I försvaret av sitt förslag framhåller Reepalu att åtgärden krävs för att klara en bra tillvaro för de invandrare som redan kommit till Malmö.

En professor hävdar att det är direkt olagligt av villkora eller sänka socialbidrag till nyanlända som vill bo på en viss ort. Ur Sydsvenskan den 15/1 -04:

"OMÖJLIGT STOPPA INFLYTTNING"

"Ett femårigt stopp för nyanlända, arbetslösa invandrare att flytta till Malmö. Det är kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalus förslag till hur Malmö ska kunna lösa problem med segregation och arbetslöshet."

"- Omöjligt, säger Göran Melander, professor i folkrätt vid juridiska fakulteten på Lunds universitet.

Professor Melander, som är knuten till Raoul Wallenberginstitutet, är en av Sveriges ledande experter på Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Här finns stadgar om fri rörlighet. Stadgarna gör det enligt Göran Melander omöjligt att förbjuda någon nyanländ invandrare från att bosätta sig i Malmö eller någon annan av Sveriges kommuner.

- Det skulle vara en otillåten diskriminering. Malmö kommun kan aldrig hindra någon som har uppehållstillstånd i Sverige från att flytta till Malmö, säger Göran Melander."

Men var detta verkligen innebörden av förslaget?

"Kommunstyrelsen i Malmö har aldrig föreslagit något förbud för inflyttning. Avsikten är att försöka strypa utbetalning av statliga bidrag till de nyanlända invandrarna.

- I så fall tror jag att Malmös kommunstyrelse gör sig själv en björntjänst, säger Göran Melander.

Kommunen har nämligen, enligt socialtjänstlagen, ett ansvar för alla som är folkbokförda i kommunen."

Lena Zethraeus, stadsjurist i Malmö kommun:

"- Socialtjänstlagen gör ingen skillnad på människor. Kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas där, säger hon.

Lena Zethraeus poängterar samtidigt att det finns en särskild lagstiftning för asylsökande.

Ska kommunstyrelsen i Malmö få sin vilja igenom krävs det sannolikt förändringar i lagstiftningen.

- Det kan vara ett skäl till att Malmö kommun vill uppvakta regeringen. Malmös avsikt kan vara att försöka skapa en modell där ett uppehållstillstånd begränsas geografiskt till vissa kommuner, säger professor Göran Melander."

 


 

 Se vidare:

Om socialtjänstlagen