Klientifieringen

Sociologen Masoud Kamali har i boken 'Distorted Integration, Clientization of immigrants in Sweden' (Uppsala Multiethnic Papers 1997) studeratett 90-tal fall av långvarigt bidragsberoende - över tre år - av bland nyanlända invandrare.

Kamalis bok recenseras av Thomas Gür i Svenska Dagbladet den 10/1 -98:

 


"En viktig ansats hos Kamali är det osentimentala sätt på vilket han närmar sig frågan om klientifieringens mekanismer. Han menar att det finns fullt rationella skäl till såväl varför många nyanlända invandrare väljer ett beroende av de offentliga bidragssystemen som att de offentliga systemen, från socialtjänstens personal över psykologer till självutnämnda invandrarexperter, tjänar på att nyanlända invandrare klientifieras. 'Vinsten' för den senare kategorin är både ekonomisk och maktmässig - rätten att definiera problem och anbefalla lösningar.

Kamali skiljer på kulturell och ekonomisk klientifiering. Den sistnämnda mekanismen är tydligast.

En tvåbarnsmor inleder i slutet av 1986 studier i svenska för invandrare, Sfi. En anteckning från början av 1994 lyder: 'Hon började studera svenska (Sfi) igen. Deltog i en språkkurs för 'språksvaga personer' i nio månader vid Amu. Påbörjade språkstudier på heltid hösten 1993 och mottog socialbidrag.'

Enligt arbetsförmedlingens regler kan bara den som avslutat Sfi anmäla sig som arbetssökande, få ersättning eller vara föremål för någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

'Vissa invandrare, vars strategi är att leva på socialbidrag, vill inte avsluta sina språkkurser alltför snabbt', konstaterar Kamali.

En annan strategi är att kombinera olika former av bidragstagande. Praktikplatser eller arbetsmarknadsutbildning kompletteras med socialbidrag. Program, som syftar till att introducera klienten i den normala arbetsmarknaden 'synes vara kontraproduktiva', skriver Kamali: 'Den låga inkomsten och osäkerheten kring dessa arbeten övertygar i många fall invandrarna om fördelarna med socialbidrag.'

Några gånger måste socialarbetarna mer eller mindre tvinga familjerna att sluta med socialbidrag genom att kräva motprestationer av dem, som att börja någon form av arbetsmarknadsutbildning."