Aktuell kommentar - vecka 10/03

 

 

Propaganda-offer

Är verkligheten nu på väg att hinna ikapp våra makthavare?

Från nyheterna på Text-TV den 4 mars 2003:

"Ringholm oroad över Sveriges ekonomi

Finansminister Bosse Ringholm informerade under kvällen den socialdemokratiska riksdagsgruppen om det ekonomiska läget. Finansministern konstaterade att det nu råder ett 'ganska dystert ekonomiskt klimat'.

Ringholm passade på att varna för att reformer kan skjutas upp och att över- skotten kan bli lägre än väntat. Kostnaderna för sjukförsäkringar måste ned, menade Ringholm, som även kan tänka sig andra besparingar."

Nedskärningar och åtstramningar är alltså att vänta. Kan det bli så att detta kommer att drabba även världens mest generösa invandringspolitik?

I så fall står Socialdemokraterna Arbetar-Partiet (SAP) i Sverige inför ett pedagogiskt eller informationsmässigt problem.

 


Under många år har socialdemokraterna, tillsammans med massmedia och övriga riksdagspartier, byggt upp en monsterbild av Sverigedemokraterna (SD) och andra invandringskritiker. Denna bild har haft en central funktion: istället för att behöva diskutera de politiska sakfrågorna och de verkliga problemen i samhället har man pekat ut "rasisterna" och "främlingsfientligheten" som problemet.

Ett exempel som tydligt illustrerar detta är situationen i Landskrona, där kriminaliteten och otryggheten gör att många undviker att gå ut kvällstid. När polisen våren 2003 listade 50 av de mest brottsliga ungdomarna i kommunen visade det sig att 49 hade invandrarbakgrund. 1) Det bekymmer som i denna situation uttrycks från pk-kretsar är att situationen kan ge framgångar för Sverigedemokraterna.

Men i sak är SD:s ståndpunkt på intet sätt extrem. Den uttrycker bara det mest självklara av sunt förnuft, det mest blygsamma av nationell självbevarelsedrift, det mest elementära av ekonomisk ansvarskänsla. Positionen är, beträffande invandringen, att Sverige inte ska behöva ta emot fler invandrare än vad andra EU-länder gör.

 


Genom sin propaganda har SAP målat in in sig i ett hörn. För hur ska de nu kunna genomföra minsta skärpning av invandringspolitiken utan att den kommer att påminna om den politik som SD förespråkar?

Socialdemokraterna kommer att anklagas för att ha tagit över Sverigedemokraternas "främlingsfientliga" och "inhumana" politik 2), precis som de tidigare anklagades för att ha tagit över Ny Demokratis politik. 3)

Detta s-dilemma är förklaringen till den plötsliga s-offensiven mot Sverigedemokraterna, där (s) i ett strategimanifest vädjar om att slippa angrepp från andra riksdagspartier: "Det är viktigt att de demokratiska partierna håller ihop mot de högerextrema krafterna och inte anklagar varandra för att vara rasister ... Grundregeln bör dock vara att de demokratiska partierna håller sams i denna fråga."

Där förklaras också att SD inte ska ges utrymme i massmedia: "Främlingsfientliga partier ska så långt som möjligt hållas borta från debatten och medias bevakning. 4)

Vidare anser (s) att tidskriften Expo ska ges nya ekonomiska resurser.: "EXPO är en ideell förening som har jobbat länge med att kartlägga de högerextrema krafterna i Sverige. De har mycket stor kunskap och erfarenhet kring dessa grupper. Expo är en ideell förening som genom bidrag får sin verksamheten att gå runt. Om EXPO inte får fram nya resurser 5) kommer verksamheten att läggas ner i april 2003. Det är viktigt att vi stöder EXPOs ansträngningar att finansiera sin verksamhet, bland annat genom att anlita dem för att få faktaunderlag och kunskap."

Socialdemokraterna behöver markera distans till SD för att skapa utrymme för en politisk kursomläggning i invandringspolitiken.

 


Här bör Sverigedemokraterna nu hjälpa (s), genom att skärpa sin linje i invandringsfrågan.

Detta vore till gagn också för en bättre debatt och en bättre politik.

Konkret skulle en sådan skärpning kunna betyda nej till etniska enklaver. De som invandrar till Sverige ska assimileras, dvs bli svenskar, åtminstone efter en generation. Invandringen ska inte vara av större omfattning eller annan karaktär än att detta blir möjligt.

Moraliskt är Sverige inte förpliktat att överhuvudtaget ha någon invandring. Ett lands regering måste i första hand ha ett ansvar gentemot landets egna medborgare.

Flyktingar är vi däremot förpliktade att ta emot - från vårt eget närområde. Men det finns ingen anledning att EU ska behöva ta emot flyktingar från alla delar av världen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Varav 31 med kosovoalbanskt ursprung. (Åter till texten)

2) Vilket blir sant såtillvida, att s-politiken kommer att ligga nära sd-politiken. Något utrymme kommer inte att finnas för annat, så länge sd inte intar en mer radikal position. (Åter)

3) I sak orättvist - långt innan nyd bildats var det socialdemokraternas linje att i första hand satsa på flyktingförebyggande åtgärder och på stöd åt UNHCR-läger i närområdet. (Åter)

4) Tydligen förutsätter (s) att de ska kunna styra massmedia. Tänk om de har rätt - vad betyder det av respekt för mänskliga rättigheter och statlig neutralitet mellan olika åsiktsriktningar?! (Åter)

5) Det var ju inte länge sedan Expo fick en massa pengar från Allmänna Arvsfonden. Vart har alla dessa pengar tagit vägen? (Åter)