Aktuell kommentar - vecka 8/03

 

 

Krig är krig?

"Krig är krig". Detta kan emellanåt anföras som "argument" av dem som försvarar eller urskuldar omfattande grymheter i samband med krigshandlingar. Logiken i sådana resonemang borde bjuda att man särskilt starkt försöker motverka att krig överhuvudtaget utbryter.

Vare sig vapenutvecklingen eller mediakontrollen har gjort krigen mer "humana". Vad som än sägs om "kirurgiska slag" och "smarta bomber" så blir det människor som skadas. Så blir det när självmordsbombare detonerar sig, detsamma gäller bomber som fälls från luften.

Grymheter kan också utövas genom bulldozers. Under USA:s förra krig mot Irak begravdes människor levande, i massomfattning. Irakiska skyttegravar skyfflades bara igen.

Författaren Ali Shafiel i Aftonbladet den 17/2 -03:

"Vi såg dem under Gulfkriget, de kommer med sina vita underkläder än en gång att kapitulera. Vi får inte glömma de tiotusentals till hundratusentals, det finns inga officiella siffror, som begravdes levande av amerikanerna och deras allierade trupper under Gulfkriget.

Varken USA eller Irak vill prata om detta. USA tiger för att inte behöva visa sin grymhet, Irak tiger för att inte behöva visa sin svaghet. Stackars soldater!"

 


Är det demokrati som USA kämpar för?

Varför fullföljde man då inte, efter att ha kört ut Saddam Hussein från Kuwait? Man kunde ha störtat hans förtryckarregim, men gjorde istället halt och lät Saddams trupper systematiskt kväsa uppror i både söder och norr.

Demokrati och folkligt inflytande i Irak är inte ett intresse för USA - inget säger att det skulle ge billigare olja. I grannlandet Iran störtades den folkvalde Mossadeq 1953 genom en CIA-kupp.

USA har tidigare inte funnit några problem med att stödja Saddam. Under flera år kunde han fortsätta ett i människoliv oerhört kostsamt krig mot Iran. Det möjliggjordes av modern vapenutrustning, levererad av västländer.

Den misstänkta förekomsten av massförstörelsevapen, och trots mot FN, anförs nu som skäl för att börja bomba Bagdad. Varför tillämpas inte samma måttstock vid bedömningen av Israel? Detta land har sedan sin tillblivelse 1948 trotsat 20 FN-resolutioner och kan i högsta grad misstänkas inneha kärnvapen.

 


Det råder ingen tvekan om att Saddam Hussein är en grym diktator. Det ligger i det irakiska folkets intresse både att bli av med hans skräckregim och att få slut på FN-sanktionerna. Men priset för en "befrielse" kan bli för högt.

Jan Guillou i AB den 17/2 -03:

"Förra gången dog... en kvarts miljon irakier, de flesta civila, under själv krigsinsatserna. Men under de följande åren dog över en halv miljon barn i följderna av den biologiska och kemiska krigföringen, de utslagna reningsverken och förbudet att importera reservdelar."

Redan angreppskriget mot Jugoslavien 1999 var ett angreppskrig för mycket.