Aktuell kommentar - vecka 1/03

 

 

Pengar från himlen?

"Engagemang" och "ideal" - är det vad som driver de politiskt korrekta?

Nej, som exemplet Expo visar är så inte fallet. Efter att Expo först arbetat med jämförelsevis små medel - alltmedan kampanjmiljoner regnade över andra "antirasistiska" projekt - hotade redaktionen 1997 med nedläggning. Trots en räddningsaktion från Mona Sahlin, för att förmå bibliotek att ta prenumerationer i stor skala, måste Expo läggas ned. Utan en ekonomisk stödgördel klarar sig pk-folket inte länge.

Nedläggningen av Expo var dock bara tillfällig. Snart kunde "medel" mobiliseras och tidskriften återuppstod, tillsammans med Kurdo Baksis "Svart-vitt". Nyligen fick Expo över en miljon kronor från Allmänna Arvsfonden.

Belopp i samma storleksordning, från samma fond, har nyligen gått till projektet "Exit". Detta handlar om avhoppade nazister, som över en natt förvandlas till politiska orakel och experter på moral.

Kurdo Baksis referensramar avslöjades när han för några år sedan i protest skickade tillbaka 30.000 kronor som han fått i anslag från Kulturrådet. Det var för honom så litet pengar, att anslaget var en förolämpning.

På ett sätt hade Baksi rätt. När ytterligare pengar till pk-projekt nu mjölkas ur Allmänna Arvsfonden handlar det om ett 1.000 gånger så högt belopp. 30 miljoner kronor!

Så här skriver Björn Fries på webbsidan "Arm-i-arm":

"Vi har nu slutfört ett par delar av vårt uppdrag, bland annat ett projekt med ungdomsambassadörer och en uppsatstävling för elever i gymnasieskolorna. En stor del av uppdraget har varit att fördela 30 miljoner kronor till olika projekt mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi."

Miljonerna ska alltså gå till kampanjer för att åsiktskorrigera oss svenskar. Björn Fries:

"Det demokratiska samhället måste under de kommande fyra åren förbättra arbetet med integrations- och flyktingpolitiken för att motverka de främlingsfientliga uppfattningarna och undanröja rädslan för och okunnigheten om människor från andra delar av världen."

"Förbättra arbetet med flyktingpolitiken" - vad betyder det? Tydligen inte att förändra flyktingpolitiken, oavsett hur totalt den havererat. Om kartan inte stämmer med terrängen är det inte kartan som ska ändras.

"Undanröja okunnigheten om människor från andra delar av världen" - vad betyder det? Är det bara okunnighet som gör att de boende i närheten av asylantförläggningar reagerar eller att svenskar flyttar från invandrartäta områden?

Arma Sverige! För den sanslösa svenska invandringspolitiken tvingas skattebetalare och försäkringstagare sedan länge betala stora summor, och det räcker inte. Skatter och försäkringspremier höjs nu.

Alltmer uppenbart blir också hur äldre drabbas av otrygghet, både genom risk för rånöverfall och genom bristfällig vård.

Som om detta inte vore nog ska svenskarna tvingas betala även efter sin död!

Kampanjandet hålls vid liv - med hjälp av pengar från himlen.


För varifrån kommer medlen till Allmänna Arvsfonden? Jo, det är medel från avlidna. Svenskar som inte haft släktingar närmare än kusiner i livet, och som inte skrivit testamente.

Tanken bakom denna fond måste rimligen ha varit att medlen ska gå till verksamheter som varit okontroversiella, som inte stått direkt i strid med de avlidnas egna önskemål. Välgörande ändamål som stöd åt hemlösa, föräldralösa barn, osv.

När man nu sätter in medlen i en folkindoktrinering och aggressiva pk-projekt, är det en direkt provokation. En kränkning av de avlidna svenskarna.

Skriv testamente!!!