Centern på Månen

"Rött kort för Centern". Så löd rubriken på Magnus Karavelis kolumn i Corren den 28/8 -98. Några citat:

 


"Kamikazepartiet centern nöjer sig... inte med att vara mångkulturellt, utan förklarar därtill att Sverige inte tillhör svenskarna. Det låter fantastiskt, men är faktiskt sant. I helsidesannonser får vi således läsa att det förhållandet att Neil Armstrong var förste man att beträda månen inte betyder att månen tillhör USA - analogt skulle de som gått och 'harvat i Sverige i flera tusen år' inte ha mer rätt till landet än nyanlända utlänningar.

Hur någon kan inbilla sig att främlingsfientlighet bekämpas på detta sätt övergår i varje fall mitt förstånd."

"Jämförelsen med Neil Armstrong saknar helt relevans i sammanhanget. Sverige är inte månen. Generationer av svenskar har odlat och byggt landet, här har en kultur som är specifikt svensk vuxit fram. De flesta svenskar har släktband som sträcker sig hundratals år tillbaka. Neil Armstrong har inga sådana band till månen.

Det är häpnadsväckande att centern av alla partier visar prov på en så skriande brist på känsla för hembygdens och rötternas betydelse...

...centerfolket måste, liksom de flesta andra svenskar, känna sig förolämpat av talet om våra förfäder som gått och 'harvat' i landet. Det är ett nedsättande uttryck som manar fram bilden av ett indolent folk som inget annat förmått, som inte andas ett spår av respekt inför generationernas odlarmöda."

"Centern brukar annars berömma sig av att vara ett folkrörelseparti, med stort inflytande för gräsrötterna. Men nu befinner sig av allt att döma partiledning och valstrateger mycket långt ifrån dessa gräsrötter, på månen. Centern har gjort sig förtjänt av rött kort - utvisning från riksdagen."