Aktuell kommentar - vecka 39/03

 

 

(f)acts

En utställning under rubriken "(f)acts" öppnades lördagen den 20/9 -03 i tidskriftens ETC:s lokaler på Södermalm i Stockholm. Utställningen presenterades med följande text:

 

 verken i utställningen kommenterar och blir exempel på hur konsten ständigt utvecklas, söker nya vägar, för att förbli ett kritiskt rum med möjlighet att påverka sin samtid. den röda tråden är konstnärernas inställningar till begrepp som sanning, polariserad verklighet och representation. vilka figurerar som tematik eller är utgångspunkt för konstnärernas metoder och tillvägagångssätt. deras fasta punkter är rörliga, verkligheten och sanningen subjektiv, föränderlig och fragmentarisk.

En av de fem konstnärer som medverkade var Dorinel Marc, 40. Han kom till Sverige 1987, som politisk flykting från Rumänien.

Dorinel Marcs del av utställningen hade rubriken "Har de rätt att tycka fel?" och han presenterade den med följande text:

"Har de rätt att tycka fel? berör frågor som yttrandefrihet, konstnärligfrihet, konstnärligansvar, samhällsansvar. Det handlar i högsta grad om kommunikation, om att tala och samtala. Om att bjuda in de man är rädd för, om att vara rättvis mot de som man inte tycker om. Om att våga vara kritisk mot sina vänner och visa kärlek till sina fiender. Om meningsmotståndare och oliktänkande som en del av mångfalden och nationalismen som en del av det mångkulturella Sverige."

Dorinel Marcs intresse för yttrandefrihetsfrågor hade lett till att han vid en sökning på Internet fick upp Blågula frågors sida. Vår text "För medborgerligt samtal" gick, som han själv uttrycker saken, "rakt in i hjärtat" på honom. Dorinel ville visa vår film "Är du Sverigevän?".

Detta hade BGF naturligtvis ingenting emot, så under fredagen lämnade vi över en kopia.

Sedan blev det stopp. Arrangörerna (som betonar att de står fria i förhållande till ETC) motiverade sitt beslut med följande text:

"Inför utställningen (f)acts valde Dorinel att bjuda in organisationen Blågula frågor för att visa sin film 'Är du Sverigevän?'. Filmen skulle tidigare ha visats på Öppna Kanalen, men då ansvariga där ansåg att filmen kan klassas som hets mot folkgrupp valde även de att inte visa den. Sedan dess har man kunnat se filmen på Blågula frågors hemsida. Efter många timmars diskussioner med Dorinel Marc, rörande Dorinel Marcs verk 'Har de rätt att tycka fel?' har vi curatorer valt att inte visa filmen 'Är du Sverigevän?' producerad av organisationen Blågula frågor.

Anledningen till detta är inte att tysta eller att censurera det i samhället tabubelagda, utan att låta varje människa själv bestämma om man ville utsätta sig för denna 'information'.

Trots Dorinels goda intention med meningsutbyte och dialog anser vi att filmen 'Är du Sverigevän?' är propaganda och snarare har avsikten att sprida fördomar än att föra dialog. Filmens budskap blir enligt oss inte mindre kränkande eller mer intressant för att den visas i ett rum med vita väggar. Att använda konstrummet som ett forum för svåra frågor är en av konstens viktigaste funktioner. Dorinels konstnärsskap och arbetsmetoder grundar sig i stort på detta.

Dorinel efterlyser diskussion och yttrandefrihet, vilket vi fullt står bakom. Däremot anser vi inte likt Dorinel att 'Är du Sverigevän?' är en viktig del i en diskussion om Sveriges framtid då den avsiktligen förvanskar fakta för att sedan presentera dem som sanning. Därför har vi valt att erbjuda varje besökare att välja själv, alla får möjlighet att på en dator gå in på Blågula frågors hemsida och titta på filmen där.

Karolina Pahlén och Paola Zamora"

Vid utställningens öppnande höll Dorinel Marc ett tal till besökarna, där han motiverade varför han ville visa BGF-filmen. Avslutningsvis lät han dem av de drygt 100 närvarande som önskade att filmen skulle visas att räcka upp händerna. Endast en minoritet gjorde detta.

Detta är ju för BGF ingen ny erfarenhet. Även journalistelever har manifesterat att de inte vill ta del av andra åsikter än sina egna beträffande invandringen, till undanbad sig ett gratisexemplar av tidskriften Blågula frågor.

Av en ren tillfällighet hade filmen "Är du Sverigevän?" veckorna före utställning tagit bort från internet. Då vi nu lägger ut mycket nytt material varje dag har vi inte längre plats för den - mycket utrymmeskrävande! - filmen. Skälet är alltså ekonomiskt. 1)

Filmen är naturligtvis "propaganda" så långt att den genom att lägga fram relevanta fakta försöker påverka åsikter. Däremot stämmer inte arrangörernas påståenden att den skulle "förvanska fakta". Detta har de heller inte kunnat styrka - vi träffade en av dem och bad om exempel, men utan resultat.

Påståendet att filmen är "kränkande" för dem som inte tycker om det som sägs i filmen är svårt att bemöta. Det ligger ju hos mottagaren, hur han/hon upplever ett budskap. En fungerande demokrati förutsätter dock ett mått av tolerans, dvs att man står ut med att ta del av åsikter som man inte delar. Vi invandringskritiker har tvingats göra detta i många år nu, det har sköljt över oss varje dag i radio och TV, dagstidningar och tidskrifter, filmer och reklam.

Stieg Larsson på Expo må tycka att filmen utgör "hets mot folkgrupp" men så har motiveringen aldrig låtit från "Öppna Kanalen". Vore det verkligen fråga om "hets mot folkgrupp" skulle krav på åtal knappast ha låtit vänta på sig, eftersom filmen under flera månader legat ute på BGF:s webbsida.

Dorinel Marc konstaterade efter det inträffade att trots lovordandet av "mångfald" finns det i Sverige plats för bara en åsikt om invandringen.

BGF konstaterar att det nu är tillåtet att se problem med invandringen: "integrationen har misslyckats". Däremot får man inte av detta dra slutsatsen att invandringen måste minska radikalt och återvandring komma igång. Där går gränsen. Då är man en "ond" människa.

Dorinel Marc gör liknelsen med ett överfullt tåg i Indien. Folk sitter på taket och i klungor utmed sidorna, och tåget närmar sig en tunnel. "Generositet" ger inte nödvändigtvis goda resultat.

 


 

 Se vidare:

För ett medborgerligt samtal

 


 

 

1) Blågula frågor har också en annan film nästan färdig, "Mötesfrihet?", baserad på BGF-mötena under maj-september valåret 2002. För att kunna visa de två filmerna behöver vi ett utökat webbsidesutrymme. Det skulle kosta 900 kr extra, för ett år framåt.

Vill du medverka till att möjliggöra detta? Sätt i så fall in en slant på BGF:s postgironummer: 63 13 12 - 6! (Åter)