PRESSMEDDELANDE

Tag debatten!

Alltfler företrädare för riksdagspartierna och för massmedia har på senare tid gjort uttalanden om att integrations- och invandringsfrågor måste kunna diskuteras öppet och fritt också i Sverige.

De flesta svenskar anser att de partier som bär ansvaret för den förda invandringspolitiken och vill fortsätta på den inslagna linjen nu bör ta debatten med Sverigedemokraterna.

Mot denna bakgrund inbjuder föreningen Blågula Frågor till ett debattmöte i Medborgarhuset den 5 juni, kl.19.00.

Inbjudna är samtliga sju riksdagspartier samt Sverigedemokraterna.

Temat blir:

INVANDRINGEN TILL SVERIGE -

vad är extremt, vad är humant, vad är klokt?

Välkomna att lyssna och ställa frågor!

Hjälp oss att sätta upp affischer!

 


 

 Se även: mötesrapport 25/5