För att kunna bedriva denna verksamhet kommer vi att behöva ekonomiskt stöd - bidrag kan skickas till postgironummer 63 13 12 - 6.

Material

En hel del olika material har redan framställts, och mer är på väg. Beställningar sker från postgirot ovan, till det pris som angivits för respektive material:

1. AFFISCHER

En affisch - "Sänd en signal!" finns i A4-format. Pris 20 kr/40 exemplar.

Det kan även tankas ned här.

Affischen "Förbjuden DN-annons", i A4. Kan tankas ned här.

2. FLYGBLAD

Ett signal-flygblad, finns i A5-format. Pris 30 kr/100 exemplar.

Det kan tankas ned i dels A4- format, dels A5-format.

3. SKRIFTER

En skrift, "SIGNALERA för DIALOG!" , har hittills framställts. Pris 10 kr/ex vid beställning av enstaka exemplar, men 7 kr/ex vid beställning av fem exemplar eller fler. Porto ingår.

4. BÖCKER

Tre aktuella böcker!

5. ROCKMÄRKEN

Ett rockmärke, "Tummen upp för Sverige" (enligt nedan) finns nu också att köpa. Pris 15 kr/st. Pg 63 13 12 - 6.