PRESSMEDDELANDE

Följande brev har den 3/6 -02 sänts till AFA:

Det har kommit till vår kännedom att AFA tänker demonstrera vid onsdagens möte i Medborgarhuset som vi inom Blågula Frågor arrangerar mellan Sverigedemokraterna och riksdagspartierna.

Blågula Frågor förespråkar samtal före våld och sabotage och därför ser vi gärna att någon representant från AFA sitter med i panelen. Vår ambition inom Blågula Frågor är att få igång ett civiliserat samtal om den förda invandringspolitiken och vi vill inte utestänga någon att deltaga i denna angelägna debatt.

I Sverige har vi tidigare haft en sympatisk tradition, nämligen att meningsmotståndare samtalar med varandra om viktiga samhällsfrågor. Den traditionen vill vi väcka till liv inom den, för så många, känsliga invandringsfrågan. En del kritiska röster kommer kanske att höras när vi nu också inbjuder er i AFA att deltaga i debatten, många anser att man inte skall legitimera extrema, antidemokratiska och våldsbenägna rörelser. Men vår linje i Blågula Frågor är glasklar, det är just inom de sk extrema grupperna som det civiliserade samtalet är så viktigt att få igång.

Från många andra länder har vi sett vilka fruktansvärda konsekvenser en onödig polarisering kan medföra. Så vill vi inte ha det i Sverige. Så välkomna att deltaga i panelen på onsdag. Svar lämnas senast i morgon tisdag, 4/6, klockan 12.00.

Demokratiska hälsningar
Anders Sundholm
Ordförande Blågula Frågor