Ingen hälsokontroll

Falska läkare

x

Ej kvalitetssäkring

x

 

Övrigt

Slapp-land:xxx Hälsa/vård