TBC-import

Ur BLT den 17/2 -04:

"LÄKARE MISSAR OFTA TUBERKULOS-SMITTA

"För närmare 30 år sedan upphörde den allmänna vaccinationen mot TBC av nyfödda barn. Orsaken var en ökad rapportering av biverkningar, som benröta. Risken att drabbas av biverkningar från vaccinet övervägde risken att smittas av tuberkulos.

 Sjukdomen som orsakas av bakterier är sällsynt i Sverige. Omkring 400 nya fall av TBC upptäcks per år."

En överläkare på Smittskyddsinstitutet konstaterar:

"I många fall tänker inte läkaren på diagnosen TBC för att den är så sällsynt."

BLT-artikeln fortsätter:

 "I Afrika, Asien, Latinamerika, Baltikum och Ryssland är tuberkulos ett utbrett problem. Av de fall med TBC som upptäcks varje år i Sverige står invandrare för två tredjedelar av fallen. I ett avtal mellan Landstingsförbundet och staten står det att personer som söker asyl ska erbjudas en hälsokontroll. Syftet är att utröna om de bär på smittsamma sjukdomar.

 Men en undersökning som Landstingsförbundet gjorde för två år sedan visade att endast 37 procent av de som sökt asyl under året verkligen blivit hälsoundersökta."


 Se vidare:

TBC

TBC-hot