Tio i topp

Vilka får deltaga i invandringsdebatten i "DN DEBATT" ?

Blågula Frågor har undersökt saken, för perioden den 1/1 1995 - 31/12 1997, dvs under 3 år. Det visar sig då att det fanns totalt 10 debattörer som fått in vardera minst 4 inlägg

Här presenteras Blågula Frågors 10-i-topp-lista:

förstaplats återfinns Juan Fonseca (JF), vars namn förekommer under 11 inlägg*.

På en delad andraplats kommer Bengt-Erik Andersson (BEA) och Pierre Schori (PS), med vardera 7 inlägg.

På fjärdeplats kommer Kurdo Baksi (KB), med 6 inlägg.

Femteplatsen delas av Jesus Aláclà (JA) och Niklas Nordström (NN), med vardera 5 inlägg.

Därefter blir det Wilhelm Agrell (WA), José Alberto Diaz (JAD), Sten De Geer (SDG) och Thomas Idergard (TI) med vardera 4 inlägg

.

Tar man med även dem som fått in vardera 3 inlägg, tillkommer ytterligare sex personer: Michael Alonzo, Leif Blomberg , Anders Ehnmark, Camilla Henemark, Paolo Roberto och Gunnar Weman.

Dessa total 16 namn fördelar sig yrkesmässigt enligt följande:

 

 Politiker:

 5

 Skribent/debattör:

 5

 Allmänkändis:

 3

 Advokat:

 1

 Biskop:

 1

 Professor:

 1

Åsiktsmässigt fördelar sig antalet debattörer och antalet inlägg enligt nedan, på

A. förespråkare för en generös flyktingpolitik

B. förespråkare för en restriktiv flyktingpolitik

 

 A

 B

 16

 0

 C:a 60

 -

"I en tid när många svenska ungdomar har en oklar bild av till exempel ett begrepp som demokrati måste uppenbarligen grundlig information, analys och debatt nå ut till fler. TV är ett för ytligt medium för att kunna fylla den funktionen."

Dagens Nyheters ledarsida den 10/8 -97

 


 

 Se vidare:

Hela perioden 1995-98

Vem är Mats Bergstrand?