Chef i Malmö

Sydsvenskan har den 2/2 -06 en intervju med polischefen i Malmö:

"Sedan Ulla Ardermark blev polismästare i Malmö för två år sedan har antalet personrån ökat med 57 procent. Men enligt Ardermark har polisen ändå inte misslyckats. Kampen mot rånen har högsta prioritet, är hennes budskap."

Hon har dock ingen uppfattning om varför personrånen ökat så kraftigt just i Malmö. Och hon tonar ned problemet:

"Vad är din förklaring till att antalet personrån har ökat så kraftigt det senaste året?

- Det finns säkert flera förklaringar. Men utan tvekan är det så att våra ungdomar i större utsträckning bedömer att det är fullt möjligt att gå ut och råna, att det är okej.

- Över åren har vi sett olika cykler, ibland ökar antalet rån, och ibland minskar det igen. Det är inte så att vi har en kurva med starkt stigande numerär, som bara går uppåt.

- Det är kanske så att vi i efterhand får en förklaring. Men ännu har jag inte hört någon. Vissa säger att rånen ökade på grund av att vi hade rätt varmt klimat under oktober och november, så att fler ungdomar än normalt vistades utomhus. "

Flera av de pojkar som är med och rånar är tolv, tretton eller fjorton år, konstaterar Sydsvenskan.

" Vad kan polisen göra åt dem? Vad skulle du önska att ni hade för befogenheter?

- Ungdomar under femton år är inte straffmyndiga. Det finns skäl för det, det är andra instanser som har huvudansvaret: föräldrar, skola, socialtjänst. Det är lämpligt.

- Jag vill inte ha polisiära befogenheter att frihetsberöva trettonåringar. Däremot hoppas jag att samhället totalt kan få bättre förutsättningar att ta hand om mycket aktivt kriminella ungdomar, så att de förstår att något är riktigt galet. Många ungdomar som får fängelsestraff undrar varför ingen sa till dem tidigare."

Rånare som inte blir stoppade fortsätter ofta att begå fler och grövre brott, fortsätter Sydsvenskan:

"Två exempel är rånmordet på restaurang Wendis och mordet på Gustav Adolfs torg häromveckan. Hur ser du på det framtidsperspektivet?

- Bland dem vi inte kan stoppa i tid finns ett litet antal som blir yrkeskriminella. Det är ingen skillnad mot förr, ett litet fåtal har blivit yrkeskriminella i alla tider. Ett skäl till att vi satsar så mycket på att bryta ungdomskriminaliteten handlar om att de inte ska gå in på den här banan, att de inte ska begå de "strategiska brotten", som Brottsförebyggande rådet pratar om. Många ungdomar snattar ett par gånger, och sedan slutar de. Men de som exempelvis rånar eller stjäl bilar löper mycket större risk att fastna i ett kriminellt beteende."


 Se vidare:

Rån i Malmö

Vad gör polisen?