C i historia

Maud Olofsson, (c)-ledare, i Östra Sörmlands-Posten den 8/11 2007:

"Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige.

Det var människor som kom utifrån."

Maud Olofsson tar här upp tävlan med Mona Sahlin, s-ledare, och Fredrik Reinfeldt, m-ledare, om vem som kan visa upp störst förakt för det svenska folket.


En fråga som inställer sig blir naturligtvis hur glada Maud skulle ha utvecklat sina tankegångar, om hon hade fått kritiska frågor och blivit ombedd att precisera sig.

Förmodligen ligger där en smet av föreställningar, rymmande:

• i ena änden att alla människor en gång kom från Afrika och att vårt land var obebott under den tid då inlandsisen låg tjock över hela Skandinavien

• i andra änden att det förekommit viss invandring till Sverige av tyska köpmän på 1500-talet och ett hundratal valloner på 1600-talet.


En läsare av Kurt Lundgrens blogg kommenterade:

"Människan kommer ursprungligen från Östafrika, om man får tro forskarna. Trakterna kring Kenya. Därför var den förste mannen på månen inte amerikan utan kenyan, såklart. Och vem skrev böckerna om Pippi Långstrump? Jo, kenyanskan Astrid Lindgren. Och trodde ni pizza var italienskt? Nä, det är kenyanskt.

Ja, människor som resonerar som Maud är verkligen ultranationalistiska. Ingen ska få byta nation. Kom det en dansk hit och startar ett företag så är det inte ett svenskt företag utan danskt. Karln är ju dansk och skall så förbli."

Det finns alltså inga svenskar. Ytterst är vi alla afrikaner.

Här finns dock ett undantag:

Om en person från Afrika eller Asien kommer till Sverige och - efter att ha beviljats svenskt medborgarskap (eller bara fått PUT i Sverige) - begår något allvarligt brott, misstänks för terrorism eller blir kvarhållen i sitt hemland efter att ha återvänt dit - då kommer han att i vår nyhetsrapportering bli omtalad som svensken (utan citationstecken).


Centerpartiet hade i valet 1998 annonser med en text innebärande att vi svenskar inte har någon särskild rätt till Sverige bara för att våra bönder i århundraden "gått och harvat" i dess jord.

En debattör på en webbsajt kommenterade detta:

"Jag minns 2-3 valaffischer/annonser.

• En förnedrade bönderna (dvs det dåvarande centerns kärnväljare) med någon text om att bönderna 'går och harvar'.

• En annan hade texten: 'Sverige tillhör svenskarna lika mycket som månen tillhör amerikanerna'.

• En tredje hade en vit och en negerhand som höll i varandra.

Speciellt den andra affischen ovan är ju helt sinnessjuk. (c) valde inte att skriva '...lika mycket som USA tillhör amerikanerna', utan valde en mark som inte tillhör någon.

Hade (c) tyckt att USA inte tillhört amerikanerna, så hade de naturligtvis valt det i stället. Alltså är centerns budskap att 'just Sverige' inte tillhör någon - just Sverige är allemansland och ingenmansland.

Det är fullständigt sanslös åsikt. Men ännu mer sanslöst är att ingen reagerade på den; att media helt nonchalerade att kritisera åsikterna i denna och de andra affischerna.

Om ett amerikanskt parti (med makt i senaten eller i kongressen) hade gått på val med följande slogan: 'USA tillhör amerikanerna lika mycket som månen tillhör fransmännen', så hade de naturligtvis kunnat påräkna någon form av straffåtgärd."


Richard Jomshof gör på SD-Kuriren en kommentar till Centerledarens historieuttalande:

"Maud Olofssons uttalande är hårresande och naturligtvis ett hån mot alla de bönder, fiskare, skogs-, bergs- och fabriksarbetare, pigor, drängar, torpare, backstugusittare och inhyseshjon, samt en rad andra som inte räknas upp här, vilka slitit dag och natt för att försörja sig själva och den egna familjen, och som med sitt idoga arbete bidragit till att bygga det vi i dag kallar Sverige. Det är också ett hån mot alla de kvinnor och män som tvingats sätta livet till under krigstid, ett hån mot tänkare, uppfinnare, företagsledare och företag som till exempel August Palm, Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson, Karl Staaf, Arvid Lindman, Gustav I (Gustav Wasa), Karl XI, Gustav III, Carl von Linné, Christopher Polhem, Johan Gabriel Oxenstierna, Alfred Nobel, L M Ericsson, ASEA, Alfa-Laval, SKF, AGA, IKEA, Tetra Pack, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och kvinnorörelsen. Och så vidare."

Jomshof tar alltså Centerledaren på orden. Frågan är om han därmed inte tar ett "skamgrepp".

Hur kom det sig att Maud Olofsson inte fick några kritiska frågor i samband med sitt famösa uttalande? Hon hade ju en publik framför sig och hon fällde sitt uttalande i samband med en frågestund, så möjligheter fanns rimligen att fråga henne hur hon menade.

En förklaring kan ligga i att syftet med hennes utsaga egentligen aldrig var att säga något i sak, om historiska fakta. Utsagan skulle inte uppfattas som ett påstående om verkligheten - sant eller osant är ju ovidkommande för den renlärigt korrekta.

Nej, det handlade om att påbjuda en bestämd attityd, eller att påminna om en redan påbjuden attityd. Olofsson gjorde en positionering och en markering av politisk korrekthet: vi svenskar ska känna oss obetydliga, vi får inte tro att vi är något.

En sådan förminskning är nämligen nödvändig för att befrämja Det Stora Projektet, om att förvandla Sverige till ett "mångkulturellt" land. Endast om vi till fullo inser hur värdelösa vi är, och alltid har varit, kan man vara säker på att vi avstår från att lägga synpunkter på den pågående upplösningen av vårt samhälle.

Om någon i publiken hade ställt en kritisk fråga till Maud Olofsson under frågestunden, då skulle vederbörande direkt ha avslöjat sina tvivelaktiga värderingar och sin opålitlighet. Vederbörande skulle ha mält sig ur pk-gemenskapen av självklar konsensus.

En sann demokrat ställer inga frågor...

 


 Se vidare:

SVENSK HISTORIA

LJUS FRÅN SVERIGE

SVENSKFIENTLIGHET


Brev till Maud

Centern vill öka

Centerns vägval

Messing, minister