Gay

Signaturen "Skribenten" på Exilen lade hösten 2003 ut en serie texter om den nya politiska rörelsen för rättigheter åt homosexuella.

Efter en inledande text följde åtta olika texter:

Gay 1 - Equal, ett EU-program

Gay 2 - kyrkan

Gay 3 - försvarsmakten och polisväsendet

Gay 4 - Centrum för Genusstudier

Gay 5 - RFSL

Gay 6 - homolobbyns hemsidor

Gay 7 - HomO

Gay 8 - slutord och eftertankar


 Se vidare:

Granskning av Queer