Gay 8

8 - Slutord - och eftertankar

Med ekonomiskt stöd från EU, nationella organisationer bl a genom RFSL sker en massiv påverkan för att bryta ner familj och därmed också samhället. Politikerna samverkar med homorörelsen och deltar med kraft i förstörelsen. Homorörelsen har snabbt, och genom oerhört skicklig lobbyverksamhet, gjort enorma propagandaframgångar. Den nya lagen om hets mot homosexuella kommer kanske att göra det olagligt att högt läsa ur vissa delar av Bibeln, där homosexualitet framställs som något negativt. Vem vet när det kanske blir olagligt att inneha en Bibel i vårt land?

Professor Don Kulick, vid Stockholms Universitet ifrågasätter om heterosexualitet verkligen är något naturligt. Han menar att människor hjärntvättas till heterosexualitet genom skola, kyrka, det militära och andra samhällsinstitutioner. Heterosexualitet handlar således bara om sociala konstruktioner. "Hela världen skulle kunna vara homosexuell och barn skull utan problem kunna komma till världen", menar professor Kulick. Men omsvängningen från att vara förtryckt till att bli de nya förtryckarna har gått snabbt. Stödet för professor Kulicks åsikt att heterosexualitet är onaturligt är knappast övertygande -- åtminstone inte om man ser på folk och natur.

Kan man tänka sig komma närmre karikatyren av en galen professor än Don Kulick, som med sina lärjungar vid Stockholms universitet, uppmanar oss att leva som marskatter. Avveckla detta kostsamma vansinne vid Stockholms universitet!

De tidigare förtryckta homosexuella utnyttjar nu sin nyvunna maktposition. De har ännu inte förstått att de endast är nyttiga idioter för de samhällsomstörtande krafter som ger dem sitt stöd. Organisationen RFSL har flera gånger kritiserats i den kristna tidningen Världen Idag för att de haft länkar till pedofil- och hårdporr på sin hemsida och för att de uppmanat till promiskuitet och en alltför tidig sexdebut. Detta har lett till att flera statliga organ dragit in bidrag till RFSL.

I en intervju i Östersundsposten säger Sören Andersson, RFSL:s ordförande, att han hoppas att den nya hetslagstiftningen skall tysta den här formen av granskningar. Här avslöjar han sitt rätta ansikte. Den som avslöjar barnsexhandel och annan olaglig verksamhet hos den statsunderstödda gayorganisationen skall således "tystas". Tidigare har RFSL anklagats av journalister för att på olika sätt stödja pedofili. Mycket tyder på att man inte ändrat inställning men att RFSL just nu ligger lågt, eftersom pedofili är olagligt. På 1970-talet såldes dock barnporr öppet i så gott som alla porrbutiker i Sverige.

Den kristna hemsidan homosexuellt.com

En hemsida vid namn homosexuellt.com har anmälts för hets mot "folkgruppen" homosexuella. Bakom hemsidan står en kristen förening vars lagbrott består av att de kallat homosexualitet för avvikande. På hemsidan presenteras också statistik kring homosexuellas levnadsvanor och sexualbrott. Denna statistik har inte kritiserats för sin sanningshalt, men bedöms ändå vara "obehaglig" och därmed olaglig enligt den nya paragrafen. Likheterna är slående med hur samma lag används för att förbjuda "obehaglig" statistik om invandrares brottslighet och attityder.

Åtalet mot personerna bakom homosexuellt.com kommer att bli tongivande för hur utvidgningen av lagen kommer att användas i fortsättningen. Ärendet kommer att fungera som prejudikat för liknande fall, och homolobbyn kommer därför att lägga ner all kraft för att få till stånd en fällande dom mot personerna bakom hemsidan. Vidare kommer de att yrka på så stränga straff som möjligt.

I väntan på att byråkratins kvarnar ska mala färdigt och personerna bakom homosexuellt.com kan kastas i fängelse, har homolobbyn uppviglat sina sympatisörer att trakassera de "skyldiga". Bland annat föreslår gaysajten QX att deras besökare ska skicka så många e-brev som möjligt till homosexuellt.com:s kontaktadress i syfte att slå ut hemsidans värddator.

QX känner till vilka privilegier det innebär att hålla sig på god fot med massmedia. QX vet att de kan trakassera och uppvigla efter behag så länge som de har massmedia bakom sig. Detta beskydd vill de naturligtvis inte förlora ­ därför skulle det aldrig falla QX in att uppmana sina besökare att bombardera en muslimsk sajt med e-brev. Det skulle ju innebära att de angrep en befolkningsgrupp med ännu större medieskydd än dem. Det skulle innebära att de tvingades göra något som de aldrig skulle våga ­ angripa någon starkare än de själva. Det gäller att välja sina fiender, det förstår Sveriges feminister, djurrättsaktivister, demokrater och det förstår också Sveriges homolobby.
(Källa ­ Nationens änglar)

Svenska kyrkan

Det under hösten år 2003 avslutade kyrkomötet beslutade att frågan om homosexuellas rätt att få gifta sig i kyrkan skulle utredas ytterligare. Givetvis begriper vi alla att kyrkopolitiker, präster och ärkebiskop, förr eller senare tvingas svälja det politiskt korrekta för att få sitta kvar på sina taburetter. Kyrkan är ett verktyg för att driva den statliga homopolitiken. Den svenska kyrkan borde i stället ägna sig åt att föra ut det kristna budskapet och inte predika politiskt riktiga floskler. Kyrkans ledning måste ha fått hjärnsläpp när Lunds stift beslutade att ge bidrag till återuppbyggnad av den vid den anlagda branden förstörda moskén i Malmö. Skall den kristna kyrkan ägna sig åt att hjälpa en till att sprida islams konfrontationspolitik? Det beslutet är ytterligare ett tecken på att kyrkans ledning har distanserat sig från både Gud och bibeln. Kyrkan har lämnat religionen långt bakom sig när den frågar politikerna om vad som är den rätta tron.

Frikyrkan

Med frikyrkan menar man vanligen: Baptister, Pingstkyrkan, Livets ord, Jehovas vittne och några till. Frikyrkan är till lobbygruppernas stora förargelse bestämt emot homovigslar i kyrkan.

Katolska kyrkan

Katolska kyrkan menar att sexualiteten hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna. Alla andra sexuella relationer anses fel. Katolska kyrkan stödjer den lagstiftning som förbjuder diskriminering pga. sexuell läggning och tar avstånd från våld mot homosexuella. Alla oavsett sexuell läggning, fysisk och mental förmåga eller ekonomiska resurser har samma människovärde.

Varför kan inte katolska kyrkan viga homosexuella? Äktenskapet mellan man och kvinna är grunden för samhällets fortbestånd. Oavsett vilken teknik man använder, så behövs det en man och en kvinna för att skapa mänskligt liv. Detta håller katolska kyrkan så högt att äktenskapet betraktas som ett sakrament. Det som gör äktenskapet till ett sakrament är blå att paret har sex för att få barn.

Det är en katolsk princip att en person som, efter samvetsrannsakan, kommer fram till en annan åsikt än kyrkans, ska följa sitt samvete. Alltså finns det katoliker som använder p-medel eller lever i en homosexuell relation. Det innebär inte att man kan kräva att kyrkan gör en privat uppfattning till allmängiltig norm. (Källa: Katolska kyrkans hemsida).

Personliga åsikter

I princip kan två män med homosexuell läggning gå in på Riksskatteverket och registrera sig som "sambo", flytta samman, och därmed låta sig nöjas. Kvinnor kan göra så detsamma. Därom har jag inga synpunkter.

Men när två män med homosexuell läggning kräver att få vigas i kyrkan då blir jag förbannad! Ett äktenskap kan aldrig vara könsneutralt. Ty homolobbyn har endast ett mål med spektaklet: att bryta ner den förhatliga heterosexuella familjen och samhället.

För en tid sedan ingick vår dotter äktenskap med en trevlig ung man. I samband med bröllopsförberedelser försökte dottern boka en av kyrkorna i hemkommunen men ville vigas av en präst, från en församling i en annan kommun, som hon funnit stort förtroende för. Det går utmärkt att "låna" en präst från en annan församling med förutsättning att denne har vigselrätt. Men vid kontakter med hemkommunens pastorsexpedition kom ett hymlande och mumlande när den valda prästens namn omnämndes. Efter flera slingrande svar från tjänstemän och präster i hemkommunen framkom det att den svenska statskyrkan har en "svart lista" på vilken den utvalda prästen fanns antecknad. Orsaken är att han stod som stark motståndare till homovigslar i kyrkan.

Naturligtvis blev vi bestörta i familjen över ett sådant besked! Jag är förbannad på homolobbyns fascistoida framfart som direkt påverkar min familjs leverne!

Nå ­ nu löste sig bröllopsbesväret genom att vi valde en kyrka, i en annan kommun, där den utvalde prästen accepterades.

Med hälsningar - Skribenten