image
image
image
image
Blågula FRÅGOR, nr 4/97:

 

Denna intervju gjordes den 7 augusti, i samband med utdelningen av Blågula Frågors pris "demokrati-klubban" 1997 till Sven-Olle Olsson (se: "Demokrati-pris").

Ceremonin skedde i kommunhuset i Sjöbo, invid vilket ligger lokalredaktionen för Skånska Dagbladet (c). Någon journalist från denna tidning närvarade dock inte, och ingen rapportering om demokratipriset har förekommit i Skånska Dagbladet.

 


Centern kunde vara

riksdagens största parti!

Folkomröstningen i Sjöbo 1988 om flyktingmottagning gjorde Sven-Olle Olsson till rikskändis och måltavla för svenska massmedias samlade vrede.

Beslutet om folkomröstning togs dock inte bara av honom, utan av en majoritet i Sjöbo kommunfullmäktige. Dessutom - vilket är mindre känt - drevs beslutet fram av socialdemokrater och folkpartister.

Blågula Frågor har fått en intervju. Intervjuare: Jan Milld.

 


Bakgrunden till folkomröstningen var att förslag om flyktingmottagning redan varit uppe i fullmäktige två gånger och båda gångerna avslagits med siffrorna 25-24.

När socialdemokraterna - som var övertygade om att här företräda en majoritet av Sjöbos röstberättigade - motionerade för tredje gången under samma valperiod blev svaret en gemensam partimotion 1987 till kommunfullmäktige från Centern och Moderaterna. Där föreslogs att frågan skulle avgöras genom folkomröstning 1988, samtidigt med de allmänna valen då.

Sven-Olle Olsson: - Var man än visade sig så fick man ju höra samma synpunkter, "det kommer in för många". Vem man än pratade med - släkt, vänner, bekanta - så hade man samma åsikt som jag. Sen sitter det 349 stycken uppe i Stockholm, med en helt motsatt uppfattning. Kan det verkligen vara så, eller finns det bland de här 349 någon som har en annan åsikt?

Sven-Olle var säker på att vinna folkomröstningen, men att majoriteten sedan blev så stor som 67% överraskade även honom.

- Mediafolket tror nu att deras drev var ett misstag. De tror, att många röstade i protest mot överheten. Hade Sjöbo lämnats i fred så skulle omröstningsresultatet blivit ett annat?

- Jag tror att resultatet ändå hade blivit detsamma. Folk hade en bestämd uppfattning i sakfrågan.

Sjöbo är den enda kommun i landet som har haft en folkomröstning om flyktingmottagning, men är långtifrån den enda som har sagt nej till flyktingmottagning. Bland nej-sägarna finns bl a Vellinge i Skåne och Åsele i Norrland.

MEDIADREV

Det blev ett stort och hätskt pådrag i media om Sjöbo, fokuserat på Sven-Olle Olsson som person. Bland annat skrevs det om "Svin-Olle".

Vad Sven-Olle själv nämner är dock Göran Skyttes agerande. Denne ville göra ett radioinslag och bedyrade att Sven-Olle skulle få säga precis vad han vill, utan att bli avbruten, utan att klippas. Detta löfte höll visserligen Skytte, men direkt efter sändande av detta bandade inslag fick Bengt Westerberg komma in, för att kommentera vad Sven-Olle sagt!

- Då var jag inte närvarande, då var det han och Bengt Westerberg. Jag tycker det är för dåligt av en journalist att göra på det sättet, jag kan inte nog uttala min avsky över detta!

- Hade jag fått minsta chans att bemöta Bengt Westerberg hade det väl varit okej. Hur skulle en valdebatt se ut, om man först kallade in Carl Bildt att uttala sig och sedan låta Göran Persson sitta och kommentera detta?

CENTERSTÄMMA

Under trycket från media blev Sven-Olle Olsson ett bekymmer för Centerledningen. Detta märktes på partistämman i Borås 1988 och behandlingen där av en motion om flyktingpolitiken från Sjöbocentern. Sven-Olle minns:

- Det var en väldigt otäck stämning. Karin Söder, som hade ett gott renommé. var utsedd till exekutor och hon gjorde ju sitt bästa för att avrätta mig. Och så skulle jag, min stackare, försöka plädera för mina åsikter.

- Karin Söders inlägg handlade om alla människors lika värde, att vi äger vår jord gemensamt, hela denna utantilläxa. Och hon fick stora ovationer.

- Men när jag slutat mitt inlägg fanns inte en tillstymmelse till applåder. Det var så dödstyst i mötessalen, att man skulle ha kunnat höra en knappnål falla.

- Ett centralt argument från de generösa har ju varit att "det handlar om människor". Vad är ditt svar där?

- Det handlar ju om människor också från vår sida. Jag har aldrig sagt, att vi inte ska hjälpa andra människor, men det handlar om på vad sätt man ska hjälpa. Vi ska göra det så att vi får en uthållighet i vår förmåga att hjälpa.

- Som det nu är håller man på att utarma vårt land. Då blir våra möjligheter att hjälpa beskuren.

- Dessutom måste det väl vara legitimt att se till svenska intressen. Svenskar är ju också människor.

- Självfallet.

VALRESULTAT

Folkomröstningen genomfördes i direkt samband med ordinarie val till riksdag och kommuner i september. Det visade sig att den påverkade resultatet i dessa val i Sjöbo. Centern gick kraftigt framåt i kommunalvalet (dock ej i riksdagsvalet!):

- Centern ökade sitt mandatantal i fullmäktige med 50 procent.

- I min egen valkrets ökade antalet Centerröster med 150 procent.

Dessa valresultat blev, säger Sven-Olle Olsson, aldrig kungjorda i centerpressen.

Någon månad senare blev Sven-Olle utesluten ur Centern. Dock bara ur riksorganisation - han fortsatte att vara medlem lokalt, och att representera Centern i kommunfullmäktige.

Nu har han dock lämnat Centern även lokalt och gått över till det nybildade Sjöbopartiet. I valet 1994 ställde Sjöbopartiet upp för första gången och blev genast Sjöbos största parti, med 16 platser i kommunfullmäktige!

VILKEN BETYDELSE?

- Vilken effekt har det här folkomröstningsbeslutet haft för Sjöbo kommun?

- Vi har väl i stort sett samma bekymmer som andra kommuner, vi har drygt 7 procents arbetslöshet, och det överensstämmer väl med riket i stort. Men vi har inga motsättningar mellan flyktingar och andra. Vi har inga våldsbrott som är kopplade till etnicitet eller hudfärg, vad jag vet.

Sven-Olle Olsson tillägger här en intressant sak. Socialbidragsutgifterna i Sjöbo har ökat markant på sistone, och socialbidragstagarna är till stor del nyinflyttade. Det rör sig om svenskar, som tidigare bott i invandrartäta områden i Malmö. Det faktum att de väljer just Sjöbo, när de flyttar, kan ha samband med folkomröstningen och mediauppmärksamheten kring Sjöbo.

UTESLUTNINGEN

Den formella grunden till uteslutningen av Sven-Olle Olsson ur Centerpartiet på riksnivå var en skrift från nej-sidan - "Sjöbo - ett demokratiskt föredöme" - som under valrörelsen spridits till hushållen i Sjöbo. Några anmärkning mot innehållet anfördes inte, däremot mot de namn som som stod som författare till skriften. En av dem var medlem i nysvenska rörelsen, en rörelse som en gång grundats av Per Engdahl, som påstås ha haft nazisympatier.

För denna typ av samröre blev Sven-Olle och ytterligare två centerpartister i Sjöbo uteslutna. Sven-Olle uppfattar den anförda motiveringen som svepskäl:

- Vi vet ju att större ledare än jag i Centern haft samröre med Per Engdahl.

Vad han här syftar på är att Olof Johansson träffat Per Engdahl. Sven-Olle visar en bild där Johansson sitter försjunken i ett till synes förtroligt samtal med denne Engdahl. För egen del har Sven-Olle aldrig träffat Engdahl.

Sven-Olle ser uteslutningen som ett utslag av åsiktsförtryck.

- Var inte dina åsikter i själva verket representativa för vad de flesta centerpartister ansåg i flyktingpolitiken?

- Det är jag helt övertygad om.

Sven-Olle Olsson konstaterar avslutningsvis:

- Hade Centern följt mina åsikter då skulle partiet idag vara det största borgerliga partiet, kanske även det största totalt sett.

- Nu ser man ju, det går bara nedför för Centern.

 


 

 Se vidare:

Centerpolitik med bonuseffekt

Tal till de uteslutna

Den permanenta folkomröstningen

 

 
image


 
image
 
 
image