Aktuell kommentar - vecka 010/08

 

 

Centerpolitik med

bonus-effekt!

Centerpartiet aviserar nu att partiet ska "ta fram en ny politik".

Från Sveriges Radios webbsida den 3/2 -08:

"Centerpartiet gör som socialdemokraterna och moderaterna och tillsätter nu fyra grupper som ska ta fram en ny politik inför valet 2010."

Fyra områden har "ringats in":

Öppenhet och demokrati

Jobb och företagande

Förnyad välfärd

Miljö.

Som motivering till att hitta en ny politik anför partiledaren, Maud Olofsson, att den tidigare politiken nu är genomförd.

Det får underförstås att en egenskap hos politiken ska vara att attrahera väljare, så att Centerpartiet kan växa och vinna fler mandat i riksdagen.

Dessutom efterlyser Centerpartiet hjälp utifrån, om hur denna politik ska se ut.

"Tanken är ... att idéerna ska hämtas utanför partiet. Därför ska centern nu bjuda in forskare, samhällsdebattörer och studenter för att vara med och ta fram de nya förslagen."

Blågula frågor vill naturligtvs försöka hjälpa till!


Centern behöver här inte "gå över ån efter vatten". Knyt an till "sunt bondförnuft" och den egna folkrörelsetraditionen. Sven-Olle Olsson visade vad en nykter verklighetssyn och en lyhördhet för väljarna kan ge: han vann i slutet av 1980-talet ett överväldigande stöd i Sjöbo kommun.

Sverige år 2008 ser naturligtvis annorlunda ut än Sverige 1988. Under dessa två decennier har närmare 1 miljon permanenta uppehållstillstånd beviljats utlänningar, till stor det från fjärran länder och främmande kulturer. Det är utifrån denna nya verklighet som en ny centerpolitik måste utformas.

Punkt för punkt skulle moment i en ny centerpolitik kunna vara:

Öppenhet och demokrati

- Minska möjligheterna till valfusk - inför en gemensam valsedel för samtliga till valet anmälda partier! (där väljaren kan kryssa för sitt val)

- Decentralisera - flytta riksdagen från Stockholm till Arboga!

- Rensa i floran av ekonomiska privilegier för riksdagsledamöterna!

- Öka utrymmet för åsiktsmässig mångfald i våra massmedia - flytta TV2 till Göteborg!

- Minska den politiskt korrekta likriktningen - dra in allt presstöd och tidskriftsstöd!

- Kräv en folkomröstning kring det mångkulturella projektet!

Jobb och företagande

- Freda våra utbildningsinstitutioner från individer som saboterar studiemiljön!

- Rensa i bidragsfloran, så att förvärvsarbete lönar sig bättre än att leva på bidrag!

- Avskaffa de s.k. diskrimineringslagar som försvårar för företagen.

Förnyad välfärd

- Stoppa tills vidare ytterligare asylinvandring, med alla "anhöriga"!

- Slopa hemspråksundervisningen!

- Kostnadseffektivisera våra fängelser!

- Privatisera SIDA - slopa all statlig u-hjälp!

Miljö

- Återupprätta gränskontrollen!

- Ge den svenska polismakten en professionell ledning!

- Vid våldsbrott - utforma påföljderna så att brottslingarna kan uppfatta dessa som straff!

- Sänk straffmyndighetsåldern, till den ålder då individer förmår begå grova brott!

- Utvisa kriminella utlänningar!

- Skärp reglerna för beviljande av svenska medborgarskap!


En politik enligt ovan skulle ha förutsättningar att ge Centerpartiet ett väsentligt ökat stöd. Förmodligen skulle Centern bli det största partiet i riksdagen. Erfarenheterna från Sjöbo, i valen 1991 och 1994, tyder på detta.

Den föreslagna politiken skulle alltså gagna partiet.

Till detta kommer en - icke oväsentlig - "bonuseffekt": den skulle gagna svenska intressen. Den skulle göra Sverige till ett bättre land att leva i - för både svenskar och invandrare.


 Se vidare:

Centerns vägval

Demokrati-pris

Intervju med Sven-Olle Olsson