Vem är demokrat?

Slutanförande av Jan Milld vid MSG:s möte i Medborgarhuset den 17 mars 2001 under rubriken "YTTRANDEFRIHETEN I SVERIGE":

Om någon verkligen vill upphäva yttrandefriheten och avskaffa demokratin, då kommer man inte att säga att det är detta man vill göra. Det skulle väcka motstånd, och minska utsikterna att lyckas.

Mer ändamålsenligt är att säga sig vara för demokrati, alltmedan man i praktiken arbetar för motsatsen. Genom att gå fram under godhetens och anständighetens banér går det mycket lättare, för då är människor inte på sin vakt.

Demokratins farligaste fiender finner vi då inte bland dem som själva kallar sig rasister, facister eller nazister. Nej, de farligaste fienderna till demokratin finner vi bland dem som kallar sig för motsatsen.

Här kan man konstatera att människor ur etablissemanget och vi inom t ex MSG har något gemensamt. På båda håll kallar vi oss själva för demokrater och antinazister.

Hur ska då vanliga medborgare kunna veta vad som är vad? Hur ska man kunna avgöra vem som är en verklig demokrat?

Vattendelaren, lackmuspappret, instrumentet för att avgöra vad som är vad, finns. Det är egentligen mycket enkelt:

Menar man med yttrandefrihet en frihet att yttra sig bara för en själv och de som tycker likadant som en själv?

Eller menar man att yttrandefrihet ska gälla även för meningsmotståndare? Är man beredd att debattera även med människor som har andra åsikter än en själv?

 


 

 Se vidare:

Inledningsanförande

Expos makt

Expo säger nej

Vem är demokrat?