Knåp

Svenskarna flyttar alltså ut från Malmö. Detta är dubbelt alarmerande:

dels genom de faktorer som ligger bakom

dels genom att det accelererar när svenskar börjar flytta från en ort, som flera erfarenheter visar.

Hur kommer Malmö att se ut om 10 eller 20 år?

 


Det visar sig dock att de flesta partiföreträdare i Malmö har så att säga "is i magen" - de låter inte särskilt oroade.

Blågula Frågors Knåp består i att avgöra vilken politiker som står bakom respektive uttalande nedan, ur Sydsvenskan den 21/11 2001.

De politiker som du har att välja på är:

Kent Andersson (s), Carl P Herslow (Skånepartiet), Aldo Iskra (kd), Mildred Malmros (spi), Anneli Philpson (v), Carl-Axel Roslund (m), Anders Törnblad (mp) och Allan Widman (fp).

 

 A. - Det är orealistiskt att bromsa invandringen. För få barn föds i Sverige och vi behöver människor från andra länder. Och vill de bo i Malmö måste de få göra det. En sån sak är det en mänsklig rättighet att själv besluta om.
 B.

- Jag är mycket besviken över innehållet i gårdagens artikel och över den koppling som många uppenbarligen gör mellan kriminalitet och invandrare.

- Jag tror att frågan om social och ekonomisk integration är den allra viktigaste för Malmö. Malmö vinner i längden, det är jag övertygad om. De problem vi har nu är övergående.

 C.

- Jag kan förstå att människor som inte känner igen sig i Malmö med stans snabba förändring väljer att flytta, men det tycker jag får vara deras eget beslut.

- Folk måste själva få bestämma var de vill bo.

 - Jag oroas inte över att människor vill bo någon annanstans. Vi har också många som flyttar in till stan.

 D. - En sån här situation har vi förutsett sedan 1984. Invandringspolitiken är orealistisk. Det är inte konstigt om människor reagerar på situationen i Malmö och flyttar.
 E. - Det primära är inte att få färre flyktingar till Malmö utan att öka chanserna för dem som redan bor här.
 F.

- Vi måste ta detta på allvar och intensifiera arbetet med integrationen. Som jag ser det är hastigheten i Malmös förvandling det stora problemet, inte hur Malmös befolkning ser ut.

- Alla är lika mycket värda och lika välkomna i Malmö.

- Jag är optimistisk och tror att i ett längre perspektiv är fördelarna mycket större än nackdelarna. Malmö är en mångkulturell stad med många unga invånare, det kommer vi att vinna på i längden.

 G. - Jag kan mycket väl förstå att barnfamiljer flyttar på grund av all brottslighet. Jag har själv en son i Trelleborg som egentligen vill till Malmö för att komma närmare allting, men han tycker att stan blivit för rå.
 H.

 - Det här är bara ett bevis på att integrationen måste skyndas på. Framförallt handlar det om att få bort fördomar, inte reella problem.

- Alla som vill bo i Malmö ska absolut få göra det. Ett mångkulturellt Malmö ger oerhörda möjligheter,

- Det här är skrämmande, men jag är inte förvånad. Är det närheten till Danmark som påverkar folk? Samtidigt får man inte ge upp, de flesta flyttar ju faktiskt inte.

Rätt svar