Betyg till Bodström

Debattinlägg i Smålandsposten den 10/1 -04:

"BROTTSLIGHETEN - HAR POLITIKERNA GIVIT UPP?

Mordet i Urshult reser ånyo frågan om brottsligheten och polisens vanmakt. Polisens talesman i länet verkar resignerad i samband med brottstatistiken 2003 publicerades i Smp förra veckan. Han talar om ökad internationalisering och mera droger.

I klartext innebär det dels företrädesvis den relativt omfattande krets av de asylsökande med brott som affärsidé, dels gränsskyddets nedmontering.

Grundproblemet ligger som vanligt på samhällstoppen - hos regering och i viss mån även hos rikspolischef.

Några problemområden;

gränsskyddet nedmonteras,

hög svensk fängelsestandard t.o.m. lockar till brott i vissa fall,

låg straffskala,

lägre samhällsmoral

polisens möjligheter kvarhålla brottsmisstänkta i förvar

polisens bristande satsning på närvaro på gator och torg

socialtjänstens skyddstillsyn ett fiasko

närpolisreformen och andra ofullgångna förändringar har knäckt organisationen

samverkan mellan sociala myndigheter fungerar inte

havererad invandringspolitik har polariserat samhället med fler brott som följd.

Ansvarigt statsråd Thomas Bodström vet att de åtgärder som ligger hos honom att ta initiativ till skulle riskera sänka hans karriär som politiker. Det är då trevligare att vara medial, satsa på karriären. Driva frågor om livstidsstraffets avskaffande etc.

Enligt en nyligen publicerad undersökning får han toppbetyg av (okritiska) väljare.

Vi får de politiker vi förtjänar! "

 


 

 Se vidare:

Bodströmbrev

Filipstad

Gislaved

Sibbhult

Tingsryd

Traryd

Urshult