Fråga 16 för invandringsforskningen:

Trafikolyckor

Antalet trafikolyckor har under många varit minskande i Sverige. I jämförelse med de flesta andra länder har vi ur trafiksäkerhetssynpunkt legat mycket väl framme.

På senare har denna gynnsamma trend dock brutits, antalet trafikolyckor ökar åter.

Det kan finnas anledning misstänka att detta har samband med invandringen. Det är känt att en hel del invandrare kör på falska körkort eller fuskat sig till i och för sig riktiga körkort. Det har också manifesterats attityder vid uppkörningar att man ska bli godkänd fastän man en enligt inspektörens bedömning har misslyckats.

Om resultatet av allt detta blir att fler än tidigare befinner sig ute i trafiken utan tillräckliga körkunskaper är ett rimligt antagande att detta kan resultera i fler olyckor.

Invandringsforskningen bör därför undersöka, utifrån de allvarliga trafikolyckor som inträffat under 90-talet:

a) i hur stor andel av dessa har invandrare varit inblandade?

b) hur vanligt var det att man saknade riktiga körkort?

 


 

 Se vidare:

Asylsökande och bilar

Bil och körkort

Farlig falskhet

Konkurrens

Körkortsprov