Körkortsprov

Angående arbetsmiljön för trafikinspektörer i Malmö - alla kunder tål inte negativa besked. Ur Sydsvenskan den 21/1 -99:

 


"Trafikinspektörernas arbetsmiljö har försämrats alltmer på senare år. Många privatister kör upp i bilar som är äldre än tio år. Dessutom har hoten från kuggade elever ökat.

En tredjedel av trafikskoleeleverna och drygt hälften av privatisterna i Malmöområdet blir underkända i körprovet när de ska ta körkort.

I landet som helhet är siffrorna något bättre.

- Det har blivit vanligare att vi hotas. Mest med ord - 'jag vet minsann var du bor' och liknande....

- Själv har jag en gång fått en knytnävsstor sten kastad efter mig på tolv-femton meters håll. Den träffade inte, men visst är det obehagligt.

Trafikinspektörerna skälls för fascister och invandrarhatare. För ofta är det invandrare som blir upprörda när de inte godkänns i körprovet, särskilt om de haft körkort och kört i många år i hemlandet.

- Språket är ett problem. Det är svårt för oss att nyansera vad vi tycker, om eleven inte förstår svenska så bra. Men det är inte alltid eleven som blir upprörd. Ofta åker privatinstruktören med i bilen under uppkörningen. Det tycker vi för det mesta är bra, men underkänns eleven tas det ofta som ett underkännande av utbildaren också."

Ur Arbetet den 16/2 -99:

"Vägverkets förarprövare fruktar för sina liv. Samtliga körinspektörer i Malmö har utrustats med personlarm eftersom de drabbats av allt fler hot om våld när de underkänt elever.

- Hoten har blivit fler och allvarligare under senare år från människor som blir underkända vid körkortsproven, säger Lars-Erik Svensson chef för Vägverkets körinspektörer i sydvästra Skåne.

Men det är inte bara förarprövarna som är rädda, även de tolkar som anlitas har utsatts för hotelser."

"Själv fick Lars-Eriks Svensson för något år sedan en knytnävsstor sten slungad efter sig efter ett prov där körkortstagaren underkänts.

Det är rena gangsterfasoner som kommer fram på Vägverkets förarprovskontor.

- Vi har börjat få problem att hyra in tolkar. En del av dem vågar inte ställa upp längre eftersom de känner sig hotade. Det har hänt att de avkrävts svar på frågorna under hot. Numera spelar vi ofta in de teoriprov som görs på främmande språk som en säkerhetsåtgärd, fortsätter Lars-Erik Svensson."

"- I vårt tidigare datoriserade frågesystem fanns teoriprovet översatt till 17 olika språk, men svaren har läckt ut och därför kan vi inte använda detta system längre. Nu har vi gått över till att hålla en del av teoriproven på främmande språk som muntliga förhör."

 


 

 Se vidare

Behov av tolk