Blågula FRÅGOR 3/96:


KONKURRENS

Sydsvenska Dagbladet en 29/12 -96 skriver om falska körkort:

"Enligt Christer Thulin på Malmöpolisen kan det röra sig om att upp till 20.000 förfalskade jugoslaviska körkort har tryckts och sålts på olika flyktingförläggningar runt om i Sverige de senaste åren.

Varje falskt körkort har kostat köparen 1.500-2.000 kronor... I första hand är det bosnier som ertappats med falska körkort. En man i Sala har erkänt att han tryckt ett stort antal falska körkort. Men polisen tror att det över hela landet kan finnas ytterligare 5-7 tryckerier med försäljarnät över hela Sverige."

"Enligt Christer Thulin verkar det vara hård konkurrens mellan säljarna från olika tryckerier. Så fort nya flyktingar kommit till Sverige får de besök av försäljarna. De har ett minitryckeri med sig för att fylla i de särskilda personliga uppgifterna."

 


KRAV PÅ DISKRIMINERING!

En invandrarpolitisk förening har nyligen bildats i Malmö. I en skrivelse till kommunstyrelsen kräver den, enligt Arbetet den 19/2, "krafttag mot den ökade diskrimineringen av invandrare".

Och fortsätter:

"När politikerna drar in alternativlunchen för muslimska skolbarn och drar in på hemspråksundervisningen visar de att invandrare inte är värda att prioritera."

Så vad är egentligen att "diskriminera"? Är det inte att särbehandla? Och innebär inte "prioritering" just särbehandling?

Frågan är om inte Invandrarpolitiska föreningen i Malmö motsäger sig själv. Kan man på en gång vända sig mot "diskriminering" och kräva "prioritering"?

Eller är det möjligt att samtidigt "prioritera" samtliga grupper i samhället?

 "UNDERREPRESENTATION"

Några av invandrarna med tillträde till våra media hävdar att gruppen "invandrare" är underrepresenterad i den svenska riksdagen. Därvid gör man gällande av 18% av Sveriges befolkning är invandrare.

För att komma upp i den siffran har man inkluderat även människor som saknar svenskt medborgarskap. Logiken i detta blir ju att:

ANTINGEN ska även icke-medborgare ha rösträtt till riksdagen - rösträtten ska komma med uppehållstillståndet.

ELLER så ska medborgarskapet komma automatiskt, med PUT.

 


DAGORDNINGEN (1)

Viktigast för framgång i en politisk debatt är att få bli den som bestämmer dagordningen, som definierar själva problemet - vad det är som ska diskuteras. Ett exempel detta demonstrerar Michael Williams och Nicholas Busch i Svenska Dagbladet den 24/2, i polemik mot Ingrid Björkman och Åke Wedin.

Den frågeställning de sätter i fokus är: finns det problem för kurderna i Turkiet? Finns det problem för människor på andra håll i världen. På så vis försöker de skyffla över bördan på debattmotståndarna att försöka bevisa att de har en Lösning som ger, att ingen i hela världen längre ska behöva ha det svårt.

I verkligheten är det naturligtvis så, att Sverige inte kan rädda alla människor i världen som lider nöd, tyvärr. I verkligheten måste svenska politiker och myndigheter också väga in svenska intressen, och ta ansvar för hur Sverige ska gestalta sig i framtiden.

 


DAGORDNINGEN (2)

Ett annat dagordnings-exempel ger Jan Molin, chef för Göteborgs Invandrarförvaltning, prov på i GP den 31/1, också i polemik mot Ingrid Björkman.

Hans huvudkritik är hon diskuterar flyktingpolitik och återvandring, vilket - hävdar han - är fel ämne. Det rätta ämnet är hur alla de som kommit hit nu ska kunna integreras i det svenska samhället.

Molin linje rymmer en ofattbar fräckhet. Det är ju han och andra molinare som drivit fram den situation, som nu blivit så desperat. När detta faktum står klart, då begär han att lösningen ska presenteras av dem som mest energiskt motsatt den politik som lett till dessa problem!

Men visst - i det läge som uppstått måste vi naturligtvis alla hjälpas åt. En god början är då att alla moilinare visar ett mått av ödmjukhet. Att de uttalar de förlösande orden: "- Förlåt, vi gjorde fel!"

 


GRÄNSER FINNS

Gymnasierna i Tensta och Skärholmen måste stängas, om inte skolorna får fler svenska elever. Detta anser Lars Rådh (s), utbildningsborgarråd, som den 6/4 uttalar sig för DN:

"- Eleverna kan inte svenska ordentligt när de kommer från grundskolan. Det är samma sak vid Skärholmens gymnasium. 80 procent av eleverna är invandrare och andelen bara ökar. Det finns gränser för hur mycket skolorna klarar av."

Problemet är, menar han, att lärarna lägger ned så mycket tid på att lära elever svenska, vilket går ut över den egentliga undervisningen. Vilket gör att svenskspråkiga elever utifrån inte söker sig dit.

"- Bryts inte utvecklingen får vi lägga ner skolan och låta eleverna åka till andra stadsdelar."

 


TVÅ KULTURER

I DN den 4/4 tas boendesegregationen upp. Ali från Eritrea uttalar sig:

"- Jag är säker på att politikerna vill att det ska vara så här. Utlänningarna här, svenskarna där. ..Kulturerna är för olika. Svenskarnas barn går och lägger sig klockan sju på kvällarna, utlänningarnas leker till klockan tio. Svenskar skruvar ner ljudet på sina radioapparater och stänger fönstren, utlänningar höjer volymen och öppnar fönstren istället.

- Det kommer aldrig att flytta några svenskar hit till Rinkeby. Alltså måste vi flytta till dem..."

 


INVANDRINGSLAND?

"Sverige har alltid haft invandring", argumenterar de generösa.

Mot detta polemiserar Thomas Gür, i sin bok "Staten och nykomlingarna". Visst har det under alla sekler förekommit någon form av invandring, men aldrig i sådan omfattning att det fått demografisk betydelse, påpekar Gür.

År 1900 fanns 35.000 personer i Sverige som var utrikes födda, vilket motsvarade 0,7 procent av befolkningen. (Av dessa kom 21.000 från våra nordiska grannländer.) År 1995 är andelen utrikes födda femton gånger så hög.

 


GOTT OM PENGAR

"Ett stort antal organisationer och fyra riksdagspartier ställer sig nu bakom en kampanj som syftar till att återställa en-procentsmålet inom svenskt bistånd", meddelar DN den 7/3.

Det visar sig handla om organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, Broderskapsrörelsen och partier som fp, mp, v och kds. Samma organisationer och partier som pläderar för en generösare flyktingpolitik.

Med moderna färgkopiatorer...

 


NATIONALISM

"Det fina med nationalismen är att den förespråkar de rikas solidaritet med de fattiga. Den fjättrar dem vid folket, skulle man kunna säga.

Man skulle också kunna säga att hela det svenska välfärdssystemet med dess transfereringar till de små och svagas fromma är byggt på en känsla för nationen hos det svenska folket."

Kajsa Ekholm Friedman,

Tf professor i socialantropologi vid Lund universitet

 


FRUKTAN

Stokely Carmichael har gjort följande uttalande:

"Martin Luther Kings bidrag var inte idén om icke-våld, som många tror... Han lärde oss att möta fienden utan fruktan - viktigast av allt i all kamp. Fiendens mål är att få folk att frukta, om så bara skuggan av fienden."

Är inte parallellen slående? I Sverige finns personer som gärna skulle vilja prenumerera på Blågula FRÅGOR, men inte vågar. Såvida inte tidningen läggs i ett förseglat kuvert, och utan angivande av avsändare...

 


RUWAIDA

"En skymf mot en redan utsatt grupp". Så lyder rubriken på en artikel i Kommun-Aktuellt, nr 6/96. Det är Yvonne Ruwaida, 25 år, som tar avstånd från ett regeringsförslag om att krav på en motprestation ska ställas på utlänningar som nyligen kommit hit och försörjs av svenska skattebetalare - motprestation i form av att man närvarar på svensklektioner, och anstränger sig att lära svenska.

Förslaget upprör Ruwaida, som finner det "kränkande":

"Den som inte vill tvångsundervisas, hur ska han försörja sig?

- Risken är att vi istället får mer av svartjobb och kriminalitet, säger hon. Grundregeln för all pedagogik är motivation och frivillighet. Det blir en usel undervisningssituation om svensklektioner är något man måste sitta av för att göra sig berättigad till livets nödtorft."

Ruwaida har rätt i att motivation krävs. Men när sådan saknas, hur skapa den? Det är frågan.

Har man att göra med mogna människor, så accepterar de att vissa krav ställs på dem, och de kan ta till sig av berättigad kritik. Men om det till Sverige kommit ett stort antal personer som saknar denna mognad, då har vi fått ett problem på halsen.

 


FONSECA

Juan Fonseca, å sin sida, deklarerar att nu måste svenska myndigheter sluta att behandla invandrare som "bebisar". Vad blir den konkreta innebörden av detta?

Om man inte är en "bebis", då är man kanske vuxen. På vuxna får man ställa krav. På invandrare måste krav ställas - är det vad Fonseca menar?

Polemiserar han mot Ruwaida?

 


2 x FÖRSTÅELIGT

En argumentering till lögnens försvar går ut på att om någon svensk politiker vid något tillfälle ljugit, då ger detta migranter rätt att också ljuga.

Dessa skribenter missar poängen. Man behöver inte moralisera i sammanhanget, det handlar bara om att säga nej till självutplåning.

Migranterna ser till sina intressen, därför ljuger de om asylskäl och färdvägar. Det är förståeligt.

Men vi svenskar är väl också en part, med legitima intressen i samanhanget. Vi försöker upprätthålla en reglerad invandring. Det är också förståeligt.

 


EKONOM? (1)

I Kommun-Aktuellt nr 22/95 återfanns ett debattinlägg om flyktingpolitik, signerat "Kenneth Hermele, ekonom". Hans tes var att det inte går att skilja på politiska och ekonomiska flyktingar - alla har goda skäl att fly. Alltså ska alla få stanna här.

Som allmänt känt kostar en flykting i Sverige mångdubbelt mer än en i närområdet. Det skulle alltså handla om stora belopp. Med Hermeles handlingslinje blir det inte mycket pengar över till vare sig hjälp åt flyktingar i närområdet eller till förebyggande insatser.

Borde inte en ekonom tänka ekonomiskt?

 


EKONOM? (2)

På DN:s insändarsida den 20/3 skriver signaturen "Kamaleddin Latifpour, nationalekonom" om iranierna i Sverige:

"En stor del av iranierna - cirka femtio procent - hjälper, med sin ofrivilliga arbetslöshet, Sveriges riksbank att uppnå sitt ´superbra´ ekonomiska mål, nämligen en låg inflation."

Stämmer detta? Arbetslöshet pressar lönerna och håller inflationen tillbaka, det är väl riktigt, på ett allmänt plan. Men en förutsättning för att det ska fungera så är ju att de arbetslösa verkligen skulle kunna ta platser i arbetslivet. Inflation motverkas inte genom att bara pytsa ut bidrag till ett antal människor.

Faktum är att bara en minoritet av iranierna i Sverige överhuvudtaget står till arbetsmarknadens förfogande.

 


CIVILMOTSTÅND

Medlemmar i MC-gängen är svåra att fälla i domstol, det vet vi. Några som däremot "trillat dit", kunde vi läsa om i Göteborgs-Posten den 27/3 -96. Rubriken löd: "TIO POLITIKER FÄLLDES I RÄTTEN".

"Skyldiga till tjänstefel. Så lyder tingsrättens dom mot tio politiker i Kungsbacka, som vägrat ge en libanesisk kvinna socialbidrag för resa till hemlandet. Påföljden är 40 dagsböter för var och en."

Regeringsrätten har vägrat prövningstillstånd och politikerna har fått nej på resningsansökan.

GP-artikeln avslutar: "Kungsbacka kommunledning står bakom sina tio fritidspolitiker och ska administrera den insamling, som startats för att hjälpa politikerna att betala dagsböter och advokatkostnader."

GENERÖSA

Kungsbacka-politikerna kunde dömas, däremot inte de människor som gömmer illegala migranter, och därigenom förorsakar barn lidande. Men också här finns en logik.

Politikerna dömes för att de inte ville vara generösa, med andras pengar. Då blir det konsekvent att inte döma människor som är villiga att vara just detta.

 


UTESLUTEN?

I nr 1/96 meddelade vi att Miljöpartiet såväl lokalt i Sollentuna som regionalt i Stockholms län uttalat sig mot en uteslutning av Anders Sundholm. Inte desto mindre har partistyrelsen nu beslutat att göra detta.

Anders Sundholm har överklagat PS-beslut till mp:s partikongress, som sker i slutet av maj.

Flera artiklar har skrivits i partiets tidning, "Miljömagasinet", i denna fråga:

· Hans Dahlström, ledande företrädare för mp på Gotland, menar att ska partiet utesluta Sundholm, då får det också utesluta honom.

· Bengt Cedrenius från mp Sollentuna konstaterar att Blågula Frågor åsiktsmässigt representerar ungefär den flyktingpolitik som s-regeringen försöker föra. Han tror också att många miljöpartister i sak delar våra idéer.

Men Cedrenius tycker att vi valt ett "korkat" namn på vår förening. Det är "provokativt", och just där ser han "pudelns kärna". Med andra ord: hade den bara hetat något annat än "Blågula Frågor" - då skulle det aldrig blivit aktuellt att utesluta Anders Sundholm!

Denna synpunkt blir extra intressant mot bakgrund av att på föreningens årsmöte förra året fanns ett förslag om att föreningen skulle heta "Regnbågs-alliansen". Med knappast möjliga majoritet röstades förslaget ned.

Som ordförande för Regnbågs-alliansen skulle Anders Sundholm idag sannolikt inte vara utesluten...