image
image
image


Presentation

FRI INFORMATION

 

 

 

Med Eva Bergqvists plötsliga och alltför tidiga bortgång hösten 2003 upphörde utgivningen av Fri Information. För att göra material ur tidigare FIIN-nummer tillgängligt på Internet lägger BGF här ut artiklar ur olika årgångar.

Nr 4/03, som handlar om Eva Bergqvist, görs tillgängligt som pdf-filer.

 

Andra texter om Eva Bergqvist:

BGF-intervju 1

BGF-intervju 2

Remissvar om diskriminering


PRESENTATION

Tidningen Fri Information startades 1992. Det rätta namnet är egentligen Fri Information om Invandringen. Det kortare namnet är inte bara mer praktiskt - tidningen har med åren kommit att handla minst lika mycket om invandrarpolitik - numera oftast kallad integrationspolitik - som om invandringen.

Av våra motståndare, som är många, brukar Fri Information kallas flyktingfientlig, främlingsfientlig, invandrarfientlig, rasistisk, högerextremistisk o s v. Beskyllningarna är inte endast orättvisa utan även klart missvisande. Å andra sidan har de citerade invektiven numera mist sin betydelse, de används urskiljningslöst om allt och alla som kritiserar invandrings- och invandrarpolitiken.

Fri Information handlar till största delen om svenskar, om svenska politiker, svenska tjänstemän, svenska journalister och andra svenska opinionsbildare som försöker att med hjälp av massinvandringen under det gångna decenniet omvandla Sverige till ett s k mångkulturellt samhälle, ett gigantiskt samhällsexperiment unikt i världen. De numera mångetniska gettobildningarna i våra storstadsförorter har upphöjts till rikslikare. Svenskarna förutsätts ge upp den svenska kulturen och de svenska traditionerna och låta integrera sig i det som den självutnämnda eliten kallar det mångkulturella Sverige.

Fri Information skriver också om det utbredda asylmissbruket men framför allt om de skyhöga kostnader den okontrollerade massinvandringen medfört. Vi försöker bevaka de sociala konsekvenserna av invandringen, allt från ökad kriminalitet till överbelastning av kommunernas socialbudget, medförande inskränkningar i bl a barn- och äldreomsorg och minskande resurser till den svenska skolan.

Tidskriften är angelägen att bevaka och påtala den uttalade desinformation som politiker, myndigheter och massmedia sprider i försöken att dölja avigsidorna av massinvandringen och den mångetniska samhällsomvandlingen. Visst skriver vi en del om invandrare och invandrargrupper men vårt huvudbudskap är att skulden för det pågående sammanbrottet av det svenska samhället står att finna hos den svenska överheten, de politiska och ekonomiska makteliterna såväl som mediaetablissemanget.

I mån av utrymme försöker vi att bevaka vad som sker i andra länder vad gäller migrations- och integrationspolitik. Vi ägnar oss också åt att diskutera vad globaliseringen och internationaliseringen betyder för vårt land.

Fri Information är partipolitiskt obunden. Vi som producerar tidningen har olika politisk bakgrund men förenas i vår kritik mot alla riksdagspartierna när det gäller invandrings- och invandrarfrågor. Fri Information är även organisatoriskt obunden men har kontakter med de organisationer och tidningar som har likartad uppfattning i de aktuella frågorna, exempelvis Folkviljan och Massinvandringen, Den Danske Forening och tidskriften Blågula Frågor.

Fri Information vänder sig till de svenskar - svenskfödda eller invandrade - som vill värna om ett fritt och självständigt Sverige och bevara svensk kultur och svenska traditioner.

  

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:

image
 
 
image