image
image
image


 VÅGA BRY DIG!

 

Tabloidtidningen "Sverige i Centrum" (SVIC) , för gratisdistribution till exempelvis kollektivtrafikresenärer, utkom med sammanlagt sex olika nummer under perioden augusti 2005 till november 2006.

Redaktör var Jan Milld och ansvarig utgivare Björn Hammarbäck.

Huvudaken av innehållet i tidningen görs nu - efter att SVIC:s webbsida lagt ned - tillgängligt på BGF.

  

Angränsande BGF-avdelningar:

Fler BGF-sidor:
image
 
 
image