Obehagligt

Till kretsen av experter, samhällsvetare med politiskt korrekta åsikter som kan ge status, publicitet och inkomster, här Gissur Erlingsson.

I Sörmlands Nyheter den 4/5 -07 funderar han kring problematiken om huruvid de etablerade partierna bör ta debatter med Sverigedemokraterna. Erlingssson har läst Expo-boken om Sverigedemokraterna och lärt sig om detta partis historia, hur det växt fram ur en organsation med namnet "Bevara Sverige Svenskt" (BSS).

Erlingssson landat vid slutatsen att partierna bör diskutera de "obehagliga" frågorna kring invandringen, men inte med SD.

Vad han går förbi utan att ge svar på är hur partiernas svar då ska kunna närma sig lösningar på själva problemen utan att de blir "obehagliga":

• Ska invandringen bättre kontrolleras?

• Ska den minsklas från områden med hederskulturer?

• Ska mer uttalade krav på anpassning ställas på dem som kommer til Sverige för att stanna?

Sådana frågor berör inte den här aktuelle statsvetaren - det skulle kanske bli för obehagligt.


 Se vidare:

EXPERTER

POLITISKT KORREKT