JK och demokratin

Ian Wachmeister i DN den 1/4 -99:

 


"Chefredaktör Hans Bergström skriver i DN 15/3 under rubriken 'Får en partiledare tala i Sverige?'. Ännu bättre hade varit: 'Vilka partiledare får tala i Sverige?'"

"...om de mötesstörningar som jag nu äntligen får möjlighet att beskriva hade drabbat Göran Persson, Carl Bildt, Lennart Daléus, Gudrun Schyman eller Birger Schlaug är det självklart att polis, åklagare och JK skulle ha agerat på ett helt annat sätt. Liksom medierna, vill jag tillägga och understryka."

"Den 25 juni kom vänsterhuliganerna för första gången. Med färdigtryckta pamfletter, harskramlor och visselpipor. Ung vänster, anarkosyndikalister, marxister, veganer och så vidare. Uniformerade i svart, med svarta och röda fanor och med civilklädda härförare, som ledde sina styrkor per telefon.

Polisen ryckte ut efter 15 minuter, På cykel..."

"Gävle var bara början. Mönstret förblev detsamma, men polisen var i regel bättre förberedd.

Observera dock att polisen aldrig grep någon för sabotage mot mötesfriheten utan endast för direkta åthävor och åtbörder mot polisen...

Vi förvarnade polisen. Vi försökte fästa uppmärksamhet på det allvarliga som just skedde genom pressreleaser, debattartiklar, osv. Ingen reaktion på releaserna. Ingen debattartikel kom in."

"I Varberg krossade ligisterna framrutan på vår lastbil. Polisen stod 50 meter därifrån. Ingen greps. Flera sabotage gjordes mot lastbilen. Spikar i däcken, glasbitar, kladd och klotter.

Övriga partikanslier kände givetvis till saken. De etablerade partierna reagerade precis som medierna. Inte alls. Inte ens den god och kristne Alf Svensson.

- Men åklagarna då? Ni anmälde väl trakasserier, mordhot, skadegörelse och mötesstörningar, undrar du som läser detta.

Jo, det kan du vara lugn för...

...fortsättningen på dessa anmälningar var i stort sett 'Goddag yxskaft'.

Min egen övertygelse är att åklagarna ansåg det fullständigt onödigt att ens ta anmälningarna på allvar. De gällde ju rättslösa människor i ett bannlyst parti. Det fanns ingen risk att någon i mäktiga höger- eller vänsterkretsar skulle bry sig om myndigheternas nonchalans. "

"På flera ställen fick vi bekräftat att skollärarna sanktionerat ligistfasonerna och givit de hoppfulla eleverna ledigt för att göra sin insats för demokratin. På flera ställen deltog lärare som ledare för aktionerna.

Rekordet slås den 9 september i Lund. Fler svartklädda ligister än någonsin. Affischer med uppmaningar att komma med visselpipor och förstöra möten. Den uppenbarligen svårt politiserade Lundapolisen beslöt att inte ingripa...

...Lunds polischef försvarade sig med att 'mötesstörningar var helt i sin ordning och en demokratisk rättighet'. I Sydsvenskan stod det att huliganerna gjort upp med polisen om att få demonstrera bara de inte gick till handgripliga våldsamheter. I intervjun förklarade huliganledaren, Eva Persson, att hon var över förväntan nöjd med hur effektivt allt hade varit i Lund tack var samarbete med polisen!"

"Rättvisan och yttrandefriheten i Sverige skyddas bland annat av JK. Med Grönköpingsmässiga resonemang förklarade justitiekansler Regner varför mötet i Lund egentligen aldrig stördes på olagligt sätt liksom hur svårt det skulle ha varit för honom att utreda detta klara fall av uppvigling till mötesstörning. Affischerna som trycktes och sattes upp i god tid i förväg och som totalt nonchalerades av JK satt inte bara uppe på stan - ofta bredvid vänsterpartiets - utan även på skolornas anslagstavlor... Att störningarna var organiserade är det inget tvivel om.

Organisationernas namn finns i tidningarna som snabbt skulle väcka JK ur hans behagliga slummer.

För att påtala JK:s grova försumlighet insänds i dagarna en formell JO-anmälan mot justitiekanslern."

 


 

 Se vidare:

FIIN-brev till JK

Dyr Justitiekansler

Handlingskraftig JK

"Inga särskilda skäl"

Principlös som en Justitiekansler

JK-anmälan

Svar från JK

Svar till JK

Svar 2 från JK