"Inga särskilda skäl"

Kenneth Sandberg förtalades i TV4:s sportnyheter den 6/12 -00, med formuleringar om "nazistisk propaganda", mm. Som följd av detta gjorde han en anmälan till Justitiekanslern.

Ur JK:s svar den 7/3 -01:

"Förtal varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning skall, om gärningen begås genom exempelvis ett TV-program, anses som yttrandefrihetsbrott (5. kap.1 § YGL och 7 kap.4 § 14 TF)."

"Av förarbetena till bestämmelsen om förtal i brottsbalken framgår att allmänt åtal för detta brott är avsett att förekomma endast i undantagsfall. Oavsett om det i detta fall kan anses föreligga förtalsbrott eller inte, finner jag inte att sådana särskilda skäl föreligger som motiverar ett ingripande med allmänt åtal."

 


Alltså:

Kenneth Sandberg kan i och för sig vara offer för förtal. Det räcker ändå inte. För ett JK-ingripande krävs något mer, nämligen "särskilda skäl".

När kan "särskilda skäl" anses föreligga? Vilka är de "undantagsfall", varom talades i förarbetena? Förmodligen är alltihop mycket enkelt.

"Särskilda skäl" finner Justitiekanslern bara om offret företräder samma åsiktsriktning som JK själv och landets övriga etablissemang. Tillhör vederbörande den politiskt korrekta sidan, då kan det bli ett ingripande. Annars inte.

Klart är att vi i Sverige har gummiparagrafer som ger fritt fram för godtycke.