Hndlingskraftig JK

Våldtäkter kan uppenbarligen vara en lönsam verksamhet.

Ur Motala Tidning den 29/6 -05:

"VÅLDTÄKTSFRIAD FÅR EN KVARTS MILJON"

"Alla fyra var misstänkta för att ha deltagit i en gruppvåldtäkt av en 13-årig flicka i en lägenhet i Motala. De satt häktade fram till rättegången i tingsrätten i oktober, där samtliga dömdes till långa fängelsestraff.

Frihetsberövandet varade ända fram till rättegången i hovrätten strax före jul. Då släpptes samtliga fyra åtalade på fri fot i väntan på dom. När den sedan kom i början av januari friades två av dem helt, medan övriga två fick en kraftig straffreducering.

De som friats, ur rättslig synpunkt, är 27-åringen från Huddinge och en 22-åring från Enskede.

Men båda uppger att den långa rättsprocessen, frihetsberövandet, de allvarliga brottsanklagelserna och mediernas uppmärksamhet har orsakat dem stort lidande, och att de fortfarande är dömda i allmänhetens ögon."

Pga sitt svåra lidande har männen yrkat på att få ersättning utöver det vanliga från Justitiekanslern, JK, som visat sig lyhörd för kraven. Hittills har beslut fattas bara beträffande 27-åringen, han ska får 231.000 kronor. Merpartien, 130.000 kronor avser kompensation för lidandet.

"Just den summan, 130 000 kronor, har JK valt att fördubbla jämfört med vad som normalt beviljas."

Detta kan jämföras med hovrättens dom beträffande ersättning till våldtäktsoffret:

"Hovrätten finner det skäligt att bestämma det skadestånd som Nizar skall utge till målsäganden till

50 000 för kränkning och

10 000 för sveda och värk,

samt det skadestånd som Sami skall utge till

30 000 för kränkning och

5 000 för sveda och värk."

Signaturen "Ming" kommenterar på Exilen:

"Den man som hovrätten ansåg ej kunde bindas till gruppvåldtäkten får närmare en kvarts miljon i ersättning. Han får cirka 231 000 kronor, varav merparten utgör ersättning för lidande. Just den summan, 130 000 kronor, har JK valt att fördubbla jämfört med vad som normalt beviljas.

Visserligen hade sperma från honom och sekret från trettonåringen påträffats på papper i badrummet. Visserligen ansåg hovrätten det styrkt att två andra av männen haft samlag med flickan...

Hovrätten skriver:

"Den kompletterande tekniska undersökning som åberopas mot Shirzad i hovrätten visar inte annat än att det fanns sperma från honom och sekret från målsäganden på olika papper i papperskorgen i badrummet. Att därav dra några säkra slutsatser angående sexuellt umgänge dem emellan är omöjligt.

Hans egen förklaring till fynden, att han tidigare onanerat så att han fått utlösning, är inte så orimlig att den kan lämnas utan avseende.

När det gäller sekret från målsäganden har det gjorts gällande att detta kan härröra från uppkastningar från målsäganden. Utredningen visar inte varifrån sekretet tagits. Påståendet kan därför inte lämnas utan avseende.

Någon annan utredning till stöd för att han haft sexuellt umgänge med målsäganden har inte åberopats. På grund härav och då det inte finns något stöd i utredningen för att han medverkat i Nizars eller Samis brott skall åtalet mot honom ogillas."

Jomenvisst.

Det är ju vanligt förekommande, att män onanerar på besök hos sina bekanta."


Blågul kommentar

Även om hovrättens - långsökta - tolkning av det inträffade vore riktig:

Är det inte ett faktum att den onanerande kvartsmiljonären ändå varit närvarande vid det grova övergreppet mot barnet?

Är det inte ett faktum att vederbörande då helt avstått från att avvärja brottet?

Är det inte ett faktum att han genom sitt onanerande snarast uppmuntrat de andra två figurerna?

Borde inte redan detta vara grund för utdömande av någon form av straff?

Om så hade skett skulle JK inte kunna sprätta iväg skattemedel på det sätt som nu skett.


 Se vidare:

Ett JK-svar