Extrema (v)

"Demokratin är bara en fasad bakom vilken denna, från folket skilda maktelit, håller i trådarna och slår ned all opposition."


Även detta manifesteras nu, i valrörelsen år 2002, helt konkret:

Sverigedemokraterna kan inte få in sin annons "Vi har ansikten!" i någon större dagstidning i Sverige. Inte heller BGF får in en liten annons i DN.

Blågula Frågor kan inte hålla möten utan störningar.

Enskilda invandringskritiker drabbas av direkt förföljelse, med angrepp i sina hem, med avsked från sina arbeten, med uthängningar i media.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan