Extrema (v)

"Tesen om det ockuperade Sverige går som en röd tråd genom dagens högerextrema grupperingar. "


Kanske det. Den pågående utvecklingen drivs dock på framförallt av svenskar. "Landsförrädare" är ett starkt ord, men vilket annat ord kan bättre fånga vad det är fråga om?

Samtidigt medför massinvandringen två effekter:

1. En allt större andel av befolkningen är utrikes född eller har utländsk bakgrund. Själva gatubilden har plötsligt förändrats i många städer.

2. Svenskar ges, genom lagstiftning/rättstillämpning, genom aggressiva invandrare och genom medias hantering av frågan, en berättigad känsla av att vara under ockupation.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan