Extrema (v)

"'Svensk-fientliga media' och år av statlig indoktrinering har fört svenskarna bakom ljuset. "


Innebörden av svenskfientligheten hos massmedia är:

att man på nyhetsplats inte rätt informerar om invandringens omfattning och karaktär, dess kostnader och konsekvenser i övrigt

att bara en sida får komma till tals på debattsidorna

att oppositionella monstrifieras och hängs ut, utan rätt att försvara sig

att en falsk bild sprids om rasistiskt våld


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan