Aktuell kommentar - vecka 18/08

 

 

Invandrare först

"Svenskarna först!".

Så löd en paroll från Sverigedemokraterna från tidigt 1990-tal, en paroll som nu inte längre används av SD. Den kan ju tolkas som att alla människor i Sverige inte ska behandlas lika.

Verkligheten är inte desto mindre just den: alla människor i Sverige behandlas nu inte lika. Det blir som med den gamla SD-parollen, fast tvärtom.

En politik tillämpas idag där invandrare ges företräde.

Vi har noterat det beträffande s.k. hatbrott. Där kan en invandrare bara vara offer, aldrig förävare. Medan för svenskar gäller det omvända.

Det är tydligt inom äldreomsorgen. En invandrare kan önska sig vård av personal ur sin egen etniska grupp. För en svensk går inte detta, då tolkas det i termer av "rasism"!

På arbetsmarknaden gäller, för att travestera Mona Sahlin: "Muhammed ska ha jobbet!" (år 2000)

Sahlin upprepade därvid i stort sett vad megadebattören David Schwartz fört fram dessförinnan (år 1980).

Formellt sett säger de bara att "vid lika kvalifikationer" ska jobbet gå till invandraren, inte till en svensk arbetssökande. Med en luddig definition av "kvalifikationer" ges dock stort spelrum att diskriminera arbetslösa svenskar.

Erfarenheter bekräftar nu de värsta farhågor därvidlag!

Ur insändare i Sundsvalls Tidning den 3/3 -08, om sommarjobb:

"De arbeten som kommunen har åt våra tonåringar ska nu vissa prioriteringsfall få. Ungar med utländsk bakgrund och ungar med sociala problem."

"Jag är ensamstående med tonåringar och söker med ljus och lykta efter ett sommarjobb åt dem. Det är inte lätt att få tag i ett jobb då man inte har någon erfarenhet, även om mina ungar är lugna och skötsamma. Tyvärr har vi fel hudfärg och inga sociala problem och då hamnar vi sist på listan. Kanske skulle man uppmana ungarna att gå ut och stjäla en kommunbil, hota socialsekreterare och slå sönder skolan, då kanske vi får en förtur."

"Hoppas att nu dessa flitiga ungar som kommunen kommer att anställa gör rätt för sig, men jag antar att det inte är något krav. Huvudsaken att kommunens statistik ser tjusig ut."

Uppgifterna i denna insändare sammanhaller med uppgifter från en av våra läsare, också mamma. Hennes arbetslöse son på en mindre ort i Östergötland finner det omöjligt att få jobb. Tjänstemännen på arbetsförmedlingen uppger att de har uttryckliga direktiv att prioritera invandrare.

En effekt av denna politik, utöver att unga svenskar kan hamna i hopplösa situationer, är ju sämre kvalite i arbetsprestationer - där kunder drabbas. En aspekt som verkar helt ha glömts bort i dessa rättighetstider!