Aktuell kommentar - vecka 4/07

 

 

Det får inte hända igen!

Den årliga manifestationen mot "Förintelsen" hålls denna månad, runtom i Sverige. Temat är att vad som hände judarna på 1930- och 40-talen i de av tyska nazister ockuperade områdena. Det får aldrig hända igen!

Det är inte svårt att instämma: må det inte ske en gång till! Frågan är dock hur hög risken är att just detta skulle ske ytterligare en gång.

Robert Aschberg, förgrundsfigur på Expo, uttalade sig år 2000 i TV3-programmet "Folkhemmet" om gruppvåldtäkter på ett sätt som inbjöd till slutsatsen att om sådana brott inte ökar år från år, då utgör de inget stort problem.

Så resonerar han knappast beträffande det som hände judarna i tyska koncentrationsläger fram till 1945. Mer än 60 år har nu gått sedan dess, utan att det under något av dessa år har ökat. Det har inte ens upprepats.

Här hävdar man att det inträffade utgör ett problem ännu idag, fastän det inte upprepats.

Så mycket självklarare vore det att betrakta en typ av brottslighet som ett problem, om den fortgår år efter år. Även om den inte skulle öka varje år.

X antal brottsoffer under ett år är x antal brottsoffer för många!

Det handlar ju ytterst om människor, individer - inte bara siffror i tabeller!

Resonemanget förutsätter att man betraktar alla människor som lika mycket värda. Ett offer för övergrepp ska räknas, även om vederbörande inte är jude. Även svenskar har ett människovärde!

Så mycket självklarare borde detta synsätt vara här i Sverige. Om inte vi svenskar bryr oss om svenskars öde, vilka ska då göra det?


Man behöver så att säga inte gå över ån efter vatten.

Så sent som förra året anmäldes nära 80.000 misshandelsfall. I nära hälften av fallen var offret obekant med gärningsmannen. På SÖS-akuten talar man om en "ny folksjukdom". Man kan också se det som en form av krigföring mot svenskarna, konstant pågående.

Intensiteten i denna krigföring ökar dessutom - i stor sett varje år - som framgår av följande diagram:

Under 1950-talet låg årsgenomsnittet, anmälda misshandelsfall, på 8.000.


Något som också har ökat kraftigt är antalet anmälda våldtäkter. År 1996 var siffran 1.608, år 2006 var den 4.189. En dryg fördubbling på elva år:

 

Även detta enligt aktuell statistik från BRÅ.

I BRÅ:s statistik rubriceras även våldtäktsförsök som "våldtäkt", men ser vi bara till fullbordade våldtäkter under 2006 blev även denna siffra hög: 3.758.

Motsvarande siffra år 1996 var 1.255. En tredubbling på elva år!


Det är alls inte fel att arrangera en minnesdag varje år, där vi alla kan manifestera mot våldet.

Men i fokus bör då stå det våld som förekommer i vår egen tid, i vårt eget land!

Mer än 80.000 våldsoffer i Sverige under förra året.

Det får inte hända igen!


Se vidare:

Lågintensiv krigföring

Proppen ur (2)