Aktuell kommentar - vecka 39/06

 

 

Eftertankar

Sverigedemokraterna fördubblade sitt röstetal och fick 2,9% av rösterna i riksdagsvalet, 2,6% i kommunvalen. Det blev cirka 280 mandat i cirka 140 kommuner - hälften av landets kommuner. I ett antal skånska kommuner fick SD cirka 10% av rösterna, eller mer. I Landskrona blev det ju över 20%.

I de flesta västeuropeiska länder finns det starka invandringskritiska partier. I Norge har Fremskrittspartiet cirka 35% av väljarsympatierna och skulle sannolikt bli landets största parti, om det vore val nu. I Danmark har sedan flera år bedrivits en regeringspolitik i tillnyktringens och åtstramningens tecken.

Men i Sverige - som haft en väsentligt större invandring, även per capita, än något av våra grannländer - har SD ännu en gång misslyckats med att ta sig in i riksdagen. Där behåller de sju partier som värnar om "mångkultur" och fortsatt massinvandring sin 100-procentiga majoritet.

Hur förklara detta misslyckande?

Givet är mediasituationen och den kompakta muren från ett enat etablissemang, som gjorde att invandringsfrågan överhuvudtaget inte fanns med på dagordningen under valrörelsen. Integrationsproblemen var en icke-fråga.

Sverigedemokraterna talade man inte med, utan om. Där SD släpptes fram var det främst för att exponeras som brottsbelastat.

Men ligger misslyckandet till någon del hos SD? Hade partiet kunnat agera annorlunda och bättre?

Svar: ja!

På SD:s årsmöte 2005 antogs ett åtgärdsmanifest i 33 punkter, med konkreta krav på hur kursen kunde läggas om kring invandrings- och integrationspolitiken. Detta har partiledningen sedan stoppat undan, och det var inte så att man "glömde" det, det var inte ett olycksfall i arbetet. Nej, det handlade om en uttalad strategi.

Kärnan i den strategin var att minska motståndarnas träffyta på SD, att erbjuda minimal grund för kritik. I botten på detta strategival låg erfarenheter av att inte få chansen att bemöta angrepp, och presentera SD:s argument.

Till en del är denna bedömning riktig. Förvisso skulle åtgärdsmanifestet väcka att ramaskri bland de politiskt korrekta. Saken är dock att vad majoriteten av väljarna tycker kan SD bortse från - dessa väljare skulle ändå under inga omständigheter överväga att lägga sin röst på SD. Hos de återstående skulle däremot förtroendet för SD öka, om partiet visade att det verkligen tog strid och hade genomtänkta åtgärdsförslag i frågan.

Genom att lyfta fram åtgärdsmanifestet skulle SD ha kunnat punktera den grundläggande strategin hos pk-partierna och media. Man skulle ha tvingat upp sakfrågan - massinvandringen och dess förödande konsekvens för vårt samhälle - på bordet. Man skulle ha satt stopp för förtigandet.

Och förmodligen klarat 4%-spärren.

Ett misslyckandet var det alltså. Om målet nu verkligen var att ta sig in i riksdagen med årets val...


Sedan kan man ju fråga sig om några platser i riksdagen egentligen skulle ha haft en annan innebörd än de stora framgångar som nu skördades kommunalt:

I båda fallen väcker det uppseende, och ger tillskott i partikassan.

I båda fallen svarar etablissemanget med ny smutskastning, parat med löften om fortsatt isolering.

I den mån som etablissemanget manifesterar en medveten och samlad strategi så kan den vara:

1. att i det längsta hindra SD från riksdagsplatser och politiskt inflytande

2. att när det inte längre kunnat undgås att SD tar riksdagsmandat, partiet ska ha gjorts så utslätat och anpassligt, att det blivit en politisk meningslöshet.

Det får nog betraktas som en öppen fråga, om detta kommer att lyckas. Riskerna ska hursomhelst inte underskattas!

Den nya partiledningen har redan - genom sitt eget förtigande av 33-punktsmanifestet - visat prov på just anpasslighet. Till detta kommer strukturella faktorer. Med vittring på riksdagsplatser kan andra drivkrafter än idealitet komma att alltmer göra sig gällande.

Å andra sidan. Om Sverigedemokraterna inte framför åtminstone viss kritik mot den förda invandringspolitiken, då erbjuder man ju inte ens en möjlighet till proteströstning.


 Se vidare:

AB-frågor om islam

SD-arbete