Tidskriftsstöd!

Ska skattebetalare i Sverige betala 50 miljoner kronor i årligt stöd åt invandartidskrifter? Så kan det bli om vissa lobbygrupper får som de vill.

Så här skrev Paul Ahanmisi i tidskriften Africa Forum 1998:

"'All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning...'

- - -------

Enligt citatet ovan har alla som bor i Sverige rätt till fri åsiktsbildning, som också innebär att man kan sprida sina åsikter. Idag finns det inget stöd för invandrare att bilda och sprida sina åsikter. Det är därför de inte kan bidra till invandrardebatten eftersom de inte har någon kanal eller medel till att göra detta.

Genom att starta egna tidningar har vi faktiskt upptäckt att etablissemanget inte vill att invandrare ska hysa åsikter eller säga vad de tycker. De säger inte åt oss direkt att vara tysta, men genom att förneka oss medel till att uttrycka och sprida våra åsikter håller de oss tysta. Det är ett slags förtryck fast man inte vill se det så. Men så är det.

Om det sker i Afrika eller Asien kallas det förtryck men det sker här i Sverige också, i motsats till vad författningen säger. Men så länge offren är invandrare och så länge de som utövar förtrycket utgör etablissemanget verkar det vara OK. Men det är inte OK.

Invandrare, alla vi svartskallar och mörkhudade från Afrika, Latinamerika, Sydeuropa är lika svenska som alla blåögda och ljushåriga från Dalsland, Norrland, Jämtland. Många av oss skulle, om omständigheterna krävde det, försvara och dö för Sverige... Om inte det betyder någonting undrar jag vad."

"Man undrar varför inte Kultur Malmö eller Fritid Malmö ger finansiellt stöd till tidningar såsom denna."

"...tycker jag att om man verkligen menar allvar med att invandrare ska höras, att det ska föras ett samtal mellan invandrare, makthavare och resten av samhället, då finns behov av särskilda anslag för publikationer som bidrar till förståelse och fri åsiktsbildning i samhället, särskilt på kommunal nivå. Man ska inte lägga allt ansvar för stöd till invandrare på Invandrarverket. Inom kommunen måste helt enkelt finnas finansiellt stöd för seriösa invandrartidningar som vill föra en debatt. Då kan man säga att det existerar ett fritt åsiktssamhälle. Medel för fria åsikter måste stödjas."

En bakomliggande filosofi framgick av en annan artikel i Africa Forum. Där skrev man:

"Ett samhälle som har råd med rasism och diskriminering måste också ha råd med dess konsekvenser. Ett system som kan uppmuntra, stödja och institutionalisera diskriminering, uppenbar eller förklädd, på arbetsmarknaden,... måste kunna betala för de konsekvenser ett sådant system skapar."

Den 5/2 -00 publicerades en stor annons i ArbetetNyheterna, med rubriken "Invandrar- och minoritetsmedia. Rikskonferens i Malmö". Det gällde en konferens den 10/2 under medverkan av personer från Riksdagen, Kulturdepartementet, Presstödsnämnden, Integrationsverket, Sida, SVT, Sveriges Radio, Kulturrådet, Svenska Journalistförbundet, Lunds Universitet mm. Initiativtagare och arrangör var Africa Forum.

"Konferensämnen/frågor:

a) Var är invandrar- & minoritetsmedia?

b) Vilken betydelse har invandrar- & minoritetsmedia för mångfald i åsiktsbildning, integration, identitetsbildning, mångkultur, kampen mot rasism, fascism och nazism?

c) Vilken potential har den för yrkesutveckling och arbetsskapande?

d) Hur bör och ska invandrar- & minoritetsmedia finansieras?

Målgrupp: Konferensen är till för alla som jobbar med invandrare, stöd, bidrag, mångfald, integration, mångkultur, arbetslöshetsbekämpning, osv. Alla kommunala och statliga myndigheter som arbetar med dessa frågor. Media och kulturarbetare såsom journalister..."

Som konferensen rapporterades i radioprogrammet "Vår Grundade Mening" gällde det att sänka ribban för tidskriftsstöd, så att fler tidskrifter kunde komma i åtnjutande av det. Det handlar om cirka 200 invandrartidskrifter, som ni finns i Sverige. En enskild tidskrift skulle då kunna komma att få ett stöd på närmare 2 miljoner kronor.

Nuvarande regler innebär att en tidskrift måste utkomma en gång i veckan och ha en upplaga på minst 2.000 exemplar för att få stöd. På konferensen föreslogs en ändring till utgivning en gång varannan månad och en upplaga på minst 500 exemplar. Stöd efter objektiva kriterier, gällande lika för alla - det kunde bli intressant för även en tidskrift som Blågula Frågor!

Av en nyhetsartikel i Sydsvenskan den 11/2 framgick dock att det inte var riktigt så man menade. Pengarna skulle, enligt Miguel Benito från Immigrantinstitutet, gå specifikt till "invandrartidningar".

Trots att Africa Forum tidigare slagit fast att invandrare är lika svenska som svenskar skulle det här i slutändan bli fråga om en skillnad i behandling. Vissa "svenskars" tidskrifter skulle ha ett stöd som andra svenskars tidskrifter måste klara sig utan.

Benito hade tänkt sig att invandrartidskrifterna skulle få disponera en summa på cirka 50 miljoner kronor (10% av det totala presstödet).

En från Presstödsnämnden närvarande kanslichef såg, enligt Sydsvenskan, ut att tycka Benitos förslag värda att fundera över.