Aktuell kommentar - vecka 20/05

 

 

Målkonflikter

"Är det ett jobbigt liv?" frågar TV-reportern på Uppdrag granskning en illegal invandrare.

"Apatiska flyktingbarn mår dåligt", konstateras också i TV-sändning efter TV-sändning. Fem av sju riksdagspartier vill ha "amnesti".

Stridsropet lyder : "En humanare flyktingpolitik!"

Antag att dessa barn får stanna. Hur många anhöriga och därefter anhöriga till anhöriga kommer att följa? Hur många av dem kommer att klara sin egen försörjning i Sverige? Vad kommer det att kosta och vad får vi då råd med i övrigt? Hur många pensionärer kan få ägg till frukost, hur många skolbarn mjölk till lunchen?

Och vilken betydelse får denna invandring för vår fysiska trygghet, av så många som mår så dåligt? Redan idag ser vi de skrämmande konskevenserna av hittillsvarande invandring: något av ett lågintensivt krig mot det svenska folket.

Vad varken massmediafolket eller företrädarna för dessa riksdagspartier förmår se - eller ser, men inte erkänner - är att det existerar målkonflikter inom politiken.

Förvisso finns det miljoner och åter miljoner människor i världen med goda skäl att vilja få komma till Sverige. Detta låter sig dock inte förena med ett fortsatt välfärdssamhälle i Sverige. Här måste man välja sida.

Det är också vad Folkpartiet m.fl. riksdagspartier har gjort. Må väljarna komma ihåg detta i september 2006!

 


 

 Se vidare:

Apatiskt

Barn som ankare

Gökunge

Tre flugor på en smäll

Undermedicin

"Engångsbeslut"