Tre flugor på en smäll

Ur ett inlägg av signaturen "Ming" på Exilen, om "en lösning på adoptionsbarnsproblematiken":

En win-win-win lösning.

Som vi vet så skickas s.k. ankarbarn till Västvärlden. Det är en grym hantering. Om föräldrarna verkligen anser sig ha barnens bästa för ögonen är tveksamt. Man har ett intryck av att barnen snarare används som instrument för familjens (materiella) bästa.

Emellertid.

Dessa barn far illa i den påtvingade institutionsmiljön i det nya, för dem främmande, landet. De skulle må mycket bättre av att få komma till ett hem.

Här kan Sveriges alla homosexuella par göra en insats. Ankarbarnen bör så snabbt som möjligt placeras i homosexuella fosterhem.

Kunskapen om denna lösning bör sedan spridas till de länder varifrån dessa barn ursprungligen kommer. Tvivelsutan torde deras föräldrar finna stor tröst i tanken, att barnen i Sverige får komma till kärleksfulla hem.

Alla vinner. Barnen får det bättre. Homosexuella får barn att ta hand om. De biologiska föräldrarna får värdefull information om Sveriges framsynta jämställdhetspolitik.

Alla PKiter torde entusiastiskt stödja detta. Likaså alla icke-PKiter.

Att kunna lägga ett förslag som ALLA (ev med undantag av KD?) kan stödja...

Vad väntar Persson på?