Fråga 17 för invandringsforskningen:

Barn som ankare

Antalet utländska barn som ensamma söker asyl i Sverige har ökat.

Ett sedan länge känt faktum är hur barn används som "ankare", för att utverka PUT åt hela familjen. Snart efter att barnet fått sitt uppehållstillstånd ger sig resten av familjen tillkänna, för att få stanna i Sverige som anhöriga.

Här skulle en närmare kartläggning vara på sin plats:

1. Hur har antalet ensamma barnasylanter utvecklats år från år sedan 1980-talet?

2. Från vilka områden kommer de?

3. Hur stor andel av dem har fått stanna?

4. Hur lång tid tar det som regel att komma till beslut i dessa ärenden? Hur vanliga är överklaganden?

5. Hur lång tid dröjer det som regel innan föräldrar och syskon dyker upp?

6. Hur många ytterligare PUT blir det i snitt per ankare?

7. I vilken utsträckning lyckas integrationen av dessa familjer? Hur vanligt är det att de lär sig svenska? Hur ofta klarar de sin egen försörjning?

8. Hur vanligt är det att asylsökande barn inte fungerar som ankare?