Aktuell kommentar - vecka 6/04

 

 

Det gränslösa våldet

En ny dödsmisshandel i Sverige inträffade natten till den 29 januari, torsdag. Den skedde vid Västerhaninge pendeltågsstation. Offret, en 19-årig svensk, hade svåra ansikts- och skallskador. Han hette Robert.

Fem män i åldern 18-20 är är gripna för våldsdådet. De är alla tidigare kända av polisen för diverse våldsbrott och stölder. I skrivande stund förefaller de kunna bindas vid brottet i VH. En eventuell dom behöver dock inte gälla vare sig mord eller dråp. Det kan bli "vållande till annans död", och då kommer dådet inte med i mordstatistiken.

Bara drygt ett år tidigare inträffade en annan dödsmisshandel i samma område. Västerhaninge Centrum har dessutom på kort tid drabbats av flera bankrån.

Andra områden i Sverige tvingas göra liknande erfarenheter. Våldet ökar, otryggheten växer.

 


På mordplatsen i Västerhaninge har en bänk nu förvandlats till en minnesplats. Där finns blommor, tända ljus och en svensk flagga, på halv stång. Nästan hela tiden står där ungdomar för att hedra Robert, som inte fick fortsätta sitt liv. Texter ställer frågan: "varför?".

 

 
 

 
 

I en bemärkelse kan man säkerligen kalla detta våldsdåd som meningslöst. Offret rånades visserligen på tillhörigheter, men detta kunde ju ha skett utan att döda honom. Varför detta gränslösa övervåld? Hur kommer det sig att förövarna inte längre har några spärrar?

Vanvettet i dåden får dock inte hindra oss - även om massmedia försöker mörka - att söka mönster och bakomliggande orsaker. Hur ska vi annars kunna motverka nya våldsdåd?

Ett faktum är att våldsbrottsligheten faktiskt ökat i Sverige. Under 1950-talet låg antalet anmälda misshandelsfall i snitt på 8.000, under 1990-talet låg motsvarande siffra på över 50.000. Ser man till den senaste tioårsperioden, och jämför år 1993 med år 2003, handlar det om en ökning från 50.900 till 64.900 (källa: Brå).

Ett faktum är också att mycket av denna våldsbrottslighet på olika sätt är importerad. Det kan vara fråga om: a) utlänningar på tillfälligt besök b) asylsökande c) utlänningar som fått PUT d) utlandsfödda som t.o.m. fått svenska medborgarskap e) barn till utlandsfödda.

Man kan därför säga, att det handlar om en i dubbel bemärkelse gränslös brottslighet:

den är ofta extremt brutal, bortom alls sans

den är till stor del importerad.

Den beror m.a.o. till stor del på bristande gränskontroll, på missbruket av asylinstitutionen och på tidigare invandring.

En annan orsak ligger i den svenska kriminalpolitiken - avpassad för en helt annan tid, med helt andra förutsättningar!

 


Den fråga som nu framförallt behöver ställas är inte "Varför?". Den är "Vad kan vi göra?"

Svaret på den frågan ligger på två plan:

1. Dels gäller det naturligtvis vilka förändringar som måste ske inom olika politik områden, vilka beslut som måste fattas i olika instanser, vilka åtgärder som måste vidtagas, vilka förändringar som måste göras av lagar och tillämpningar av lagar.

2. Dels gäller det vad vi omedelbart kan göra opinionsskapande och pådrivande, för att driva fram de nödvändiga politiska åtgärderna.

Kanske är tiden nu mogen för bildande av antivåldskommittér inom de kommuner eller län som drabbas värst av det gränslösa våldet. Parallellt med organiserande av återkommande manifestationer skulle en del av arbetet kunna vara insamlande och systematisering av information, som sedan fortlöpande presenteras på internet.

Det behövs en översikt:

a) Exakt var och när har vilka våldsbrott begåtts inom området? I vilken situation har de skett?

b) Vilka har varit offren?

c) Vilka har varit förövarna, vad har varit deras bakgrund? Om de hade utländsk bakgrund, hur kom de att stanna i Sverige?

d) Vilka brott har förövarna tidigare begått? Vilka påföljder fick de för dessa? Hur gick det med deras offer?

Som försvar för medias mörkning kring mönstren i den pågående våldsvågen anför de politiskt korrekta risken för att information om brottslingars etnicitet kan leda till "främlingsfientlighet".

Menar man verkligen att alla människor har lika värde och vill man motverka brottslighet - då försöker man bidraga till en så klar bild som möjligt av läget. Det är ändamålsenligt, för att skona potentiella offer i framtiden.

 


 

 Se vidare:

Traryd

Tingsryd

Salem